escort bayan

Sağlıkçılar 15 Mart’ta Ankara’da Büyük Beyaz Mitingde Buluşacak!

Sağlık emekçileri 15 Mart Pazar günü Ankara’da yapacakları “BEYAZ MİTİNG” için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bursa tabip odası, diş hekimleri odası, veteriner hekimler odası tarafından yapılan ortak açıklama şöyle;

“Son yedi yılda sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet eylemlerinin sayısı doksan bini aştı. Günde yaklaşık kırk saldırıyla karşı karşıya kalan başta hekimler olmak üzere diş hekimi, eczacı, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sağlık memuru, hemşire, ebe, laborant, anestezi teknisyeni, onkoloji teknisyeni, acil tıp teknisyeni, diyetisyen, çevre sağlığı teknisyeni, fizyoterapist, optisyen, aile sağlığı merkezi çalışanlarından oluşan sağlık ordusu olarak artık bu haksız saldırılara dur demekte kararlıyız.

Sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunların kaynağı sağlık çalışanları değil, uygulanan sağlık politikalarıdır. Sağlık çalışanlarının her biri, gerçekleşen her saldırıyı kendilerine yapılmış kadar derinden hissetmekte, bir o kadar yaralanmaktadır. Biriken tepkiler, yurttaşlarla sağlık çalışanları arasındaki iletişimi sarsmakta, sağlık sunumunun güvenilirliğini temelden etkilemektedir.

2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Projesi, sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana daha da kronik hale getirdi. Sağlık işgücü piyasasını esnekleştiren, performans mantığını yerleştiren, halk sağlığını geri plana atan, sağlık hizmetlerini GSS ve katılım paylarıyla ücretli hale getiren, şehir hastaneleri projeleri ile sağlık kurumlarını özel sektörün kontrolüne bırakan Sağlıkta Dönüşüm süreci, hem yurttaşlara hem de sağlık emekçilerine yük olmaya devam ediyor. Nitelikli sağlık hizmeti için çabalamayan, hastaları tüketici ya da müşteri olarak gören, hastaneleri ve diğer sağlık kuruluşlarını da ticari kuruluş gibi gören iktidar yapısı sorunun gerçek sahibidir.

Hal böyleyken, diğer yandan da şiddet uygulayanlar mahkemelerden sembolik bile denilemeyecek cezalar almakta ya da serbest bırakılmaktadır. Siyasi iktidar ise sadece bu tür haberler gündem olmuşsa veya ölümle sonuçlandığı takdirde açıklama yapmakla yetinerek, şiddet ve mağduriyet karşısında caydırıcı adımlar atmaktan kaçındığı gibi, bu yolla sağlık emekçilerini itibarsızlaştırıp emeklerini fiilen değersizleştirmektedir.

Sağlık hizmetini alan yurttaşlarla biz sağlık emekçileri, talep ve beklentileri birbirine zıt rakipler değil, iyi bir sağlık hizmeti sunumunun iki eşit tarafıyız. Bu sebepledir ki; nitelikli ve şiddetten uzak bir iklimde sağlık hizmeti sunma talebi bizim olduğu kadar halkımızın da ortak isteği olmalıdır. Haklı isteğimizin yurttaşlara ulaştırılmasında siz basın emekçilerimizin katkılarını çok değerli ve gerekli buluyoruz.

Sağlıkta şiddet, ekonomik krizden, yoksulluktan, işsizlikten, anayasal hakların askıya alınmasından, sosyo-ekonomik kutuplaşmadan, siyasilerin ötekileştirici söylemlerinden, özet olarak ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve sınıfsal iklimden ayrı tutulamaz. İş cinayetleri, kadın cinayetleri ve insan hakları ihlallerini birlikte inceleyecek olursak; tüm bu şiddet eylemlerinin eşzamanlı olarak tırmandığını göreceğiz. Bunun gerçek sebebinin iktidar tarafından göz yumulan ve kabartılan şiddet iklimi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Biz sağlık çalışanları; sağlıkta şiddete ve buna yol açan sağlık politikalarına “ARTIK YETER!” diyoruz. Vereceğimiz mücadeleyle emeğimize ve mesleğimize sahip çıkıp, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iklimini sonlandırmakta kararlıyız. Görevimiz olan sağlık hizmeti sunumunu şiddetsiz ve barışçıl bir ortamda, aldığımız bilimsel eğitimin gereklerini yerine getirerek, halkımızın ihtiyaç duyacağı nitelik ve gereklilikte sunmaya kararlıyız. Bu görevi siz değerli basın kuruluşlarının desteğini de arkamıza alarak mutlaka başaracağız. Aldığımız eğitimin, bize yüklenen toplumsal ve kamusal sorumluluğun gereğini yerine getirecek; iktidarın çözüm için çaba göstermekten kaçındığı şiddet ortamının ortadan kaldırılması için gerekli bütün çabayı göstereceğiz. Demokratik yollardan direnerek emeğimizin değersizleştirmesine engel olacak; sağlık çalışanlarına yönelik vahşi şiddeti ve vicdansızca akıtılan kanı durdurmak için meydanlara çıkacağız.

Üyemiz olan ve olmayan bütün sağlık çalışanlarıyla, emeklilerimizle, göreve başlatılmayıp atama bekleyen genç meslektaşlarımızla ve geleceğimizi oluşturmaya hazırlanan her branştan tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğrencisi binlerce kardeşimizle birlikte tüm halkımızı; 15 Mart Pazar günü Ankara’da “BEYAZ MİTİNG”de buluşarak sağlık ortamının şiddetten arındırılması ve iktidarın yanlış sağlık politikasıyla sağlık çalışanları başta olmak üzere halkımızın giderek bozulmakta olan sağlığının daha da bozulmasına engel olmak için on binlerce sağlıkçı, hep bir ağızdan haykıracağız:

Sağlık’ta şiddet sona ersin!

Sağlıkta şiddetin sona ermesi, sağlık emekçileri ile hastaların karşı karşıya gelmemesi için,

Sağlık hizmeti sunumunda niceliğe değil, niteliğe önem verilmesi için,

Mesleki değerlerin ve evrensel tıp etiği ilkelerinin korunması için,

Bütün yurttaşlara eşit parasız bilimsel sağlık hizmeti sunulması için,

Sağlık ortamına dair öncelikli 5 talebimizi dile getireceğiz:

1) TTB’nin hazırladığı sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği “sağlıkta şiddet yasa tasarısı” meclis tarafından hemen yasalaştırılsın

2) Sağlık hizmeti sunarken karşılaşılan şiddet olayları sonucu ortaya çıkan yaralanmalar iş yeri kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınsın

3) Muayene randevuları hastalığın tanısı ve tedavisine yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin

4) Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin

5) Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek sevk zinciri uygulamasına geçilsin

Baymavi cratosslot vdcasino Supertotobet tipobet paykwik paykwik bozum paykwik satın al ucuz paykwik Paykwik Nedir paykwik al dalaman airport transfers https://paykwikevi.com/ Marmaris günlük turlar Marmaris dalış turu Marmaris Tekne turu
mersin bayan escort mersin akdeniz escort mersin altinkum escort mersin kızkalesi escort mersin mezitli escort mersin pozcu escort mersin silifke escort mersin susanoglu escort mersin universiteli escort rus escort sinirsiz escort ucuz escort mersin escort