escort bayan

Makina Mühendisleri Odası Genel Kurulu başladı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kurulu başladı. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi Oditoryumu’nda, Divan Başkanlığı’nı Tarık Demiray’ın yaptığı Genel Kurul’da konuşan MMO Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, Makina Mühendisleri Odası’nın 90 bini aşan üyesi ve yaptığı etkinliklerle TMMOB’un en güçlü odalarından biri olduğunu belirtti.

MMO Bursa Şubesi’nin bağlı temsilciliklerle birlikte toplam 6 bin 748 üyesi ve yaptığı yüzlerce etkinlikle Güney Marmara Bölgesinin en etkin meslek örgütlerinden biri olduğunu belirten Mart, MMO’nun, bütün birikimlerini Türkiye’nin bağımsızlığı, çağdaşlaşarak kalkınması, hakça bölüşüm, barış ve demokratikleşmesi için seferber ettiğini kaydetti.

AKP iktidarının hukuku, demokrasiyi, yasaları hiçe sayan tavrı nedeniyle Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çeken İbrahim Mart, iktidarın Odalar üzerinde otoriter vesayet kurma çabalarını yoğunlaştırdığını belirterek, “Halkımız, Odamız, TMMOB ve bütün ilerici güçler, sömürü ve yolsuzluk erbabı AKP iktidarının düşmanca icraatlarına maruz kalmıştır” dedi.

İbrahim Mart 1AKP iktidarının on iki yıldır Cumhuriyetin tarihsel kazanımlarını, laikliği, bilimi, aydınlanmayı ve modern toplumsal yaşamı karşısına aldığını dile getiren Mart, şunları söyledi:

“AKP iktidarı emekçilere, yaşlılara, kadınlara, gençlere, sanata, tarihsel değerlere her fırsatta hakaretler yöneltmiş; gerici, sermayeci, emek düşmanı bir rejim değişikliğini zorlamış, bütün kamusal alanları sömürü ve ranta açmıştır.

Serbestleştirme, özelleştirme, metalaştırma-ticarileştirme ve rant eksenli yönelim içinde kamu sanayi üretimini bitiren, kamuya ait büyük sanayi kuruluşlarını hibe bedellerle yerli-yabancı sermayeye sunan iktidar, kamusal hizmet ve kamusal denetimi de dışlamıştır.

Ülkemizin bütün kamusal birikimlerini ilk dönemlerinde hızla özelleştiren iktidar, ‘ustalık’ evresinde kentsel-kırsal dönüşüm süreçlerine, otoyolların, köprülerin, enerji santrallerinin, derelerin, ormanların, bütün varlık ve kaynaklarımızın satışı ve rant talanına yönelmiştir.”

‘Rant imparatorluğunun karşisindayiz’ 

AKP iktidarının her alandaki yaptığı dönüşümlere TMMOB’u da eklemeye çalıştığına dikkat çeken Mart, “Hükümet, 2011 yılında seçim öncesinden başlayarak çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerle kamu yönetimini otoriter tarzda ve partizanca yeniden yapılandırmış, güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırmış, sosyal haklarla oynamış, eğitimde ve bütün toplumsal yaşamda gericiliği yaygınlaştırmış, ülkenin bütün imarını ve koruma alanlarını ranta açmış ve bu düzenlemelerle birlikte rant imparatorluğunun önünde engel oluşturan Odalarımızı açık bir biçimde hedef almıştır” diye konuştu.

MMO Bursa Şubesi Başkanı ve Çağdaş Mühendisler Grubu Adayı Mart, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki Odamızın ve TMMOB’nin sağlam, kurumsallaşmış yapısı, iç işleyiş gelenekleri; çağdaş, cumhuriyetçi, ilerici, demokrat, laik ve rant karşıtı çizgisi, önlerinde bir engeldir.

Özel olarak örgütümüz, MMO örgütlülüğü, bütün olumsuz gelişmelere, iktidarın baskılarına, yapımızı dönüştürme çabalarına bu güç dönemde kararlılıkla karşı çıkmış, Oda Çalışma Programı ve İlkeleri doğrultusunda direnmiştir. Teknik hizmetlerimizin sürekliliği sağlanmış, asli teknik hizmetlerde yoğunlaşılmış, personel yapısı büyük oranda korunmuştur.

Bugün Şube genel kurulumuzu bu direnç ve öz güç ile gerçekleştiriyoruz. Bu öz gücü oluşturan, sürekliliğini sağlayan, direnmesini bilen bizlerin halkımızın direnci ile birleşmesi de bu çalışma dönemimizde gerçekleşmiştir.

‘Yolumuz Gezi’deki özgürlük yoludur’

Halk, temellerinde TMMOB’nin de bulunduğu Haziran direnişi ile bozuk düzene ve diktatörlüğe doğru gidişe artık yeter demiştir, dur demiştir ve gerçekte bu gidişi durdurmuştur.

Genel KurulHaziran isyanı ve bugün iktidar kanatları arasındaki çatışma ile uluslararası güçlerin bu çatışmada yer alış biçimleri ve yeni oluşan örtülü ya da nispeten açık ittifak ilişkileri de göstermektedir ki AKP’nin tek başına iktidar dönemi bitmektedir. AKP iktidarı meşruiyetini yitirmiştir. Ama daha da önemli olan, Türkiye’nin kimi imaj değişimleri eşliğinde yine sağa, sağ iktidarlara mahkum kılınmak istenmesidir.

Bu noktada Odamız ve TMMOB’nin hiçbir siyasi gücün arka bahçesi olmayan, Haziran halk hareketi ile çakışan ve doğrulanan bağımsız tutumunu güçlendirmemiz, gücümüzün farkında olmamız ve onu geliştirmemiz önem taşımaktadır.

Ayrıca TMMOB’nin 2011 Seçim Bildirgesini hatırlamamız ve yine TMMOB’nin kısa bir süre önce yayımladığı, ‘Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi’ni dikkatle değerlendirmemiz ve topluma yayılması için özel çaba göstermemiz gerekiyor.

Her zaman belirttiğimiz gibi, demokratikleşme süreci, ekonomik ve onunla bütünlenen sosyal ve siyasi boyutlarla birlikte bir bütün olarak ele alınmalıdır. Ülkemizin siyasal yaşamına dair gerçeklikler, halkımızın ekonomik sosyal gereksinimleri, Kürt sorununun gerektirdikleri, Taksim Gezi Parkı’ndan başlayıp ülke geneline yayılan halk hareketinin istemleri göstermiştir ki; toplumsal refah, özgürlük ve barış ancak kapsamlı ve gerçek bir demokratikleşme ile gerçekleşecektir. Haziran direnişi, gereksinimini duyduğumuz demokratikleşmenin içeriğini ve yönünü, sınırsız, yaygın bir demokrasi istemi ufkuna işaret ederek göstermiştir. Cumhuriyet tarihinde halk ilk kez bu denli büyük bir hareket ile eşit, özgür, demokratik, barış içinde bir Türkiye istemini dile getirmiştir. Yolumuz bu yoldur.”

Bursa’da kentin sakini değil, sahibi olma anlayışı ile çalışmalarını yürüttüklerini belirten Mart, “Şube olarak bu dönem düzenlediğimiz yüzlerce etkinlikle, meslek çıkarları, ülkemizin demokratikleşmesi ve kalkınması için somut çalışmalar yaparken, Bursa’da gerçek kent yaşamının içinde etkin şekilde var olmaya çalıştık” dedi.

‘Yeni ve zorlu bir döneme giriyoruz’

Yeni ve zorlu bir döneme girildiğine dikkat çeken Mart, konuşmasını şöyle tamamladı

“Emekten, halktan, barış ve kardeşlikten yana, mevcut çağdaş, Atatürkcü, Cumhuriyetçi, laik, ilerici, demokrat ve rant karşıtı çizgimizi, yeni başarılar eşliğinde korumaya, 59 yıllık tarihsel birikimimizin bize yüklediği sorumlulukla, yandaş bir kuruluş haline getirilme girişimlerine karşı durmaya, aklın ve bilimin yol göstericiliğinden asla ayrılmamaya kararlıyız.

Yeni dönem, bir yandan mesleki onurumuzu ve örgütümüzü korumak, diğer yandan da üreten, kalkınan, sanayileşen, demokratikleşen, insanca, hakça bir yaşam ve barışın egemen olduğu bir Türkiye için, mücadele edeceğimiz bir dönem olacaktır.

Şimdi ülkemize, kentimize, mesleğimize ve meslek odamıza daha fazla sahip çıkma zamanı. Tüm üyelerimizi yarın yapacağımız şube seçimlerine katılmaya ve oylarını kullanmaya davet ediyorum. Gelin ki, ülkemizin, kentlerimizin ve mesleğimizin sahipsiz olmadığını hep birlikte gösterelim.”

BAOB Yerleşkesi’nde TMMOB’a bağlı birçok oda ile sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla başlayan Genel Kurul’da yarın MMO Şube Yönetim Kurulu için seçim yapılacak.

bahis Casino Siteleri Baymavi tipobet paykwik paykwik bozum paykwik satın al ucuz paykwik Paykwik Nedir paykwik al dalaman airport transfers https://paykwikevi.com/ Marmaris günlük turlar Marmaris dalış turu Marmaris Tekne turu
mersin bayan escort mersin akdeniz escort mersin altinkum escort mersin kızkalesi escort mersin mezitli escort mersin pozcu escort mersin silifke escort mersin susanoglu escort mersin universiteli escort rus escort sinirsiz escort ucuz escort mersin escort