Bursa’nın Vizyonunu Belirleyen En Önemli Belediye Başkanı: Erdem Saker – Raif Kaplanoğlu

Raif
Raif Kaplanoğlu Araştırmacı-Yazar

Sivil toplum örgütleri aracılığı ile, zaman zaman Bursa belediye yönetimine katkılarda bulundum. Sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmayı teşvik eden, destekleyen başkan elbette Erdem Saker’dir. Bu çerçevede birlikte çalıştığım ilk belediye başkanı da Erdem Saker olmuştur. Beni en çok etkileyen belediye başkanı da Sayın Saker olmuştur. 

Hem Erdem Saker öncesinde, hem de birlikte çalıştığım belediye başkanları içinde vizyonu en geniş ve etkileyici başkan kuşkusuz Erdem Saker’dir. Bursa’da kent kültürünün gelişmesi, özellikle Bursa’nın sanat ve kültür şehri olması yolunda ilk önemli girişim, Erdem Saker döneminde başlatılmıştır. Sadece sanat ve kültür alanında değil, şehircilik açısından da Erdem Saker döneminde önemli gelişmeler olmuştur. Bursa’nın yeni vizyonlarları geliştirildi. Bu amaçla Bursa’daki tüm paydaşların katılımıyla ‘2020 Planı’ hazırlandı. 23 yıl süreyleDSİ Bölge Müdürlüğü yaptığı için, şehircilik ve planlama konusunda son derece deneyimli olan Erdem Saker, çok kısa süre içinde Bursa’da başarılı projelere imza atmayı başardı. Eski bir Bursalı olarak daha DSİ Müdürü iken, Bursa’nın içme suyu sıkıntısını büyük ölçüde gideren “Doğancı Barajı”nın yapımının tamamladı. Mesleği dışında, özellikle gençlere yönelik kültür, sanat ve spor etkinliklerine önem verdi. Bu amaçlarla DSİ Nilüferspor’u kurup, Demirtaş Barajı çevresini çim kayağı pisti olarak düzenleyerek, burada uluslararası çim kayağı yarışmaları başlattı.

Belediye başkanlığı döneminde Bursa’daki kentlilik bilincinin gelişmesi için ilk önemli çalışmaları başlatan Erdem Saker, “kenti birlikte yönetelim” sloganıyla yerel düzeyde demokratik katılımı özendirmeye dönük projeler geliştirdi. Bu amaçla “Yerel Gündem 21” çalışmalarını başlattı. Bu alanda tüm Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar yaptı. Belediye Başkanlığı döneminde son derece güçlü bir kadro oluşturdu. Bursalıların sadece 5 yılda bir oy vererek değil, her an şehri denetlemesi, hatta yönetmesini sağlayacak “yönetişim” modelini uygulamaya koydu. Böylece seçilmişlerin dışında, sivil toplum kuruluşularıyla, halktan gönüllü kişilerin “Yerel Günden 21” çatısı altında Bursa üzerine projeler üretmesini sağlandı. Böylece yüzlerce gönüllü, Bursa’nın geleceği için fikirler üretmiş, hatta bu fikirleri “Yerel Gündem 21” marifetiyle uygulamaya koydu. Mahallesinde, semtinde üretilecek her proje; bizzat Bursalı, daha doğrusu mahalleli tarafından belirlenen ya da denetlenen bir sistem kuruldu. Benim ilk Bursa projelerim de, “Yerel Gündem 21” çatısı altında bu dönemde üretildi. “Demirkapı Semti Projesi”, “Bursa Çarşısı Projesi” ve “Muradiye Külliyesi Projesi” bu süreçte ilk ürettiğim projeler oldu. Bu projelerim, büyük ölçüde uygulamaya konuldu. Ayrıca “Yerel Gündem 21” gönüllülerin çabalarıyla Tofaş Araba Müzesi, Karagöz Evi/Müzesi kuruldu. Bursa’daki tüm anıtların envanterinin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Bursa’daki tüm anıtsal ağaçlar tescil edilip onarıldı. Sadece halk değil, onlarca gönüllü akademisyen de, “Yerel Gündem 21” çatısı altında Bursa için projeler üretti.

Erdem Saker döneminde, Bursa’daki kültür-sanat faaliyetleri en gelişmiş düzeye ulaştı. Bu dönemde Bursa, gerçek bir Avrupa şehri olma yoluna girdi. Bu amaçla Tayyare Kültür Merkezi kurulup, burada 3 farklı sergi alanı ile iki salon kültür faaliyetlerine ayrıldı. Yine ilk kez Setbaşı Köprüsü yanında Şehir Kütüphanesi kurularak, bir “Kent Arşivi” oluşturuldu. Kent kimliğinin gelişmesi için sayısız projenin önünü açtı. Tarihi eselerin ilk restorasyon çalışmaları bu dönemde başlatıldı. Bursa’daki bütün kültür faaliyetlerini bir çatı altında toplayacak ve organize edecek bir çatı örgütü kurulması planlandı. Bu amaçla “Bursa Araştırmaları Vakfı” kuruldu.

Erdem Saker, her alanda Bursa’da yeni bir vizyon yarattı. Tüm çağdaş şehirlerde olduğu gibi, Bursa’nın en önemli sorunlardan biri olan trafik sıkışıklığını önlemeye çalıştı. Bu amaçla “Yakın Çevreyolu (Batı ve Doğu)”, “Gökdere Bulvarı”, çeşitli kavşak düzenlemeleriyle “Şehirlerarası Otobüs Terminali”ni yaptı. Ayrıca Hamitler mezarlığı ile birlikte katlı otoparkların yapımı sağlandı. Bursa Hafif Raylı Sistemi’nin dış finansmanını sağlayarak, inşaatını başlattı. Tüm Bursa’nın raylarla döşenmesi fikrini destekliyordu. Her projeden önce, Avrupa’daki örnekleri görüp, en uygun olanı ve en gelişmiş olanını uygulamaya koyardı. Bu nedenle görev süresinin önemli bölümünün yurt dışında geçirdiği için çok eleştirildi. Oysa tüm belediye başkanlarının, başkanlığının ilk bir-kaç ayında sadece Avrupa şehirlerini tek tek gezmesini öneririm. En fakir Avrupa ülkesi şehirlerinin bile, Bursa’dan ne kadar yaşanılır kentler olduğunu görerek, örnek alıp çağdaş bir vizyonla hizmetlerine başlamalarını salık veririm. Nitekim sağa-sola; “Dünya’nın En Güzel Şehri Bursa” yazdıran Recep Altepe’nin, Balkan şehirlerinden başka hiç bir Avrupa şehrini görmediğini düşünüyorum.

Sadece sanat kültür projeleri değil, çevre projelerini yürüten Erdem Saker, hava kirliliği konusunda önemli girişimlerde bulundu. Bu amaçla Bursa’da Doğalgaz şebekesini genişletti. Ovadaki yapılaşmanın bir parça önüne geçmek üzere, yüzlerde dönüm arazi üzerinde Soğanlı Botanik Parkı ile Hayvanat Bahçesi’ni (Zoopark) yaptı. Gökdere vadisini temizlenerek, çevresi rehabilite etti. Yine ovadaki dere ve kanallar da rehabilite edildi. Bursa’da modern kent çöplüğü ile kalıcı kent yapıtlarının gerçekleştirilmesinde öncülük yaptı. Tarihi alanlarda yapılacak modern yapıların, kente nasıl zarar vermeden yapılması gerektiğine dair; “Zafer Plaza Projesi” ile “Hüzmen Plaza Projesi” örnek gösterilebilir. Yine Uluslararası Fuar Alanı da Sayın Saker döneminde yapıldı.

Erdem Saker’in belediye başkanlığı sadece bir dönem sürdü. Bir dönem daha başkanlığını sürdürebilseydi, sanıyorum bugün çok farklı bir Bursa olabilirdi… En büyük hedefi olan Bursa’nın nüfusu ve kentsel büyümeyi önlemeye yönelik çalışmalarını tamamlayamadı. Bursa’yı tabela kirliğinden kurtarmayı başaramadı. Kötü göründüğü için, seçim sonuna bıraktığı Yalova yolundaki tamirhanelerin taşınmasını hayata geçiremedi.

escort izmir

izmir escort

izmir escort bayan

türk porno

porno izle

escort antalya

antalya escort