Bursa’da mücadelenin bir tek medyası var “Kesin Bilgi! Yayalım!!!” – Ozan Kaplanoğlu*

“Kesinbilgi16.com, Bursa’da emek ve demokrasi mücadelesi veren, halkın hakları mücadelesi veren genç gazetecilerin, tam da bu noktada halkın iletişim hakkını savunan alternatif bir yerel medya olarak, sponsorsuz, reklamsız ve tamamen gönüllü olarak faaliyet gösteren internet gazetesi olarak ortaya çıktı. ‘Bursa’nın Özgür Habercisi’ sloganıyla yola çıkan Kesinbilgi16.com, ‘Direnişin muhabiri direnişçilerdir’ sözünü benimsemiş, eleştirel medya ilkeleriyle gazetecilik yapan, ezilenlerin ve halkın hak mücadelesinin hem öznesi, hem örgütleyicisi hem de medyası olmayı sürdürüyor.”

Son 30 yılda sermayenin yapılanması her alanı olduğu gibi iletişim alanını da etkiledi. Son gelinen noktada gelişen teknoloji, sosyal medyanın insan hayatındaki rolünün gelişmesi, iletişimi toplumsal örgütlenmede daha merkezi konumlara çekmekte. Bilginin dolaşımında ve içeriğinin belirlenmesinde fazlaca önemli bir yer tutan medya, sistemin ideolojik argümanlarını yaygınlaştıran, toplumsal ilişkilerinin üreticisi konumunda yer almakta. Medyanın bu konumu, iktidarın ve sermayenin tüm gücüyle elinde tutmaya çalıştığı bir piyasa olma özelliğini de taşıyor.

Bu alandaki sermaye egemenliği, medya ve iletişim faaliyetlerini günümüzde hem küresel hem yerel anlamda yüksek kar ve rant oranlarıyla ticare bir alan haline getirmiştir. Böylece hem medya yapısı ve içeriği, hem de iletişim ürün ve hizmetlerinde kamu yararı anlayışı dışarıda bırakılarak, ticari (ve tabii ki siyasi) çıkarlar doğrultusunda manipüle edilmiş bir bilgi ve hizmet alanı ortaya çıkmıştır.

Medyanın sermayenin kar maksimizasyonu mantığıyla işletilmesi, medyanın içeriğini de çizgisizleştirip, halkın gerçek bilgi alma kanalları olmak yerine, kitle imha araçları halini almasını, ‘3. sayfa’, spor ve magazine üzerine yoğunlaşılmasını, ortalama yayın politikası izlemesini gerektirmiştir.

Medyanın ideolojik argümanların örgütleyicisi pozisyonu, aynı zamanda system içerisindeki hegomonya çatışmalarının belirleyici olduğu, iktidar yanlısı havuz medya ve iktidar karşıtı (Ana akım-Sosyalistleri dışarıda tutarak) halkın kirli, erkek egemen ve faşizan bilgiyle donatılmasını sağlamakta, halkın gerçek gündemini taşımamakta.

İletişim hakkının gerçeklik halini alabilmesinin koşulu, halkın çeşitli kesimlerinin kendi alternatif iletişim ortamlarını, dilini ve pratiklerini yaratacak bir örgütlenme, eğitim ve etkinlik süreci içinde iletişim hakkı mücadelesinin aktif bir öznesi haline gelmesidir. Bursa’da yürüttüğümüz Kesinbilgi16.com internet gazetesine de bu bağlamla bakıyor, sermayeden bağımsız sermayeye karşı, doğanın talanına ve ranta karşı halkın iletişim hakkını savunuyoruz.

Bursa’nın Medyası ve Kesinbilgi16.com

Teknolojik gelişmeyle de birlikte yerel medyacılık internet gazeteciliği mecrasına doğru genişlemekte, burada da büyük bir sermaye birikimi oluşmamakta. Çok büyük sermaye sahiplerinin elinde bulundurdukları yerel televizyon ve gazetelerin yanında, biraz daha küçük ölçekli sermaye oluşturan internet gazeteleri, içerik ve çizgi ayrımının azaldığı bir mecradan reklam gelirleri ile yine medyaya sektörel bakarak faaliyetlerini sürdürmekte. Yukarıda da belirttiğim gibi kenti yağmalayan, yaşanabilir ve temiz bir çevre, kent hakkımızı elimizden almaya çalışan sermaye grupları, Bursa’da medyayı tekelinde bulundurmakta. Burada sermayenin çıkarına ters düşenlerin elendiği, düşmeyenin göklere çıkarıldığı editöryal bakışı gözlemleyebiliyoruz. Açıktır ki ana akım medyanın kent suçlarına ve haklar mücadelesine bakışı çıkarlar doğrultusundadır, hatta destekleme gafletinde bile bulunabilecek düzeydedir. Ana akım medyanın çıkarları sermayeyle ve iktidarla örtüşür, ancak haklarının gasp edilmesine, kentlerinin yağmalanmasına, derelerinin hapsedilmesine, havalarının kirletilmesine izin vermeyen, mücadele eden halkın çıkarları hiçbir zaman örtüşmez. Halkın hak mücadeleleriyle örtüşen halkın iletişim hakkını savunan, halkın mücadelesinin kendi medyası olacaktır.

Hiç sokak muhabiri olmayan, yalnızca AA, DHA, CHA ve İHA ajanslarının geçtiği haberleri bilgisayar başında oturarak yapılan internet gazeteciliği, sosyal medya üzerindeki dedikoduları özel haber olarak yayınlarına taşıyan yerel haberciliği Bursa’da önümüze sunanlara bir alternatifimiz var. İsim vermekte hiç çekinmediğim bir örneği sizlerle paylaşmak isterim. Bursadabugün.com internet gazetesi ve editörünü Kesinbilgi16.com haberlerini kaynak göstermeksizin yayınladıkları için uyarmıştık. Uyarımızı dikkate almış olmalılar ki son zamanlarda Bursa’da bir güzel çevreci internet gazetesi haline geldiler. Sürekli Bursa’da suların kirletilmesi haberlerini pompalayan, Doğader’in yaptığı açıklamaların hepsini yayınlayan bir yerel internet gazetesinin olması bizleri de sevindirdi. Ancak gelin görün ki Nilüfer Belediyesi’nin yıkıp yol yapmak istediği İhsaniye Parkı ve orada yürütülen çevre mücadelesiyle ilgili Bursadabugün.com internet gazetesinin dili ‘lal oluverdi’.

Bu bize göstermektedir ki Bursa’da emek mücadelesinin, çevre mücadelesinin, hak mücadelelerinin kendi yerel medyası dışında güvenebileceği hiçbir medya organı maalesef ki yok.

Kesinbilgi16.com, Bursa’da emek ve demokrasi mücadelesi veren, halkın hakları mücadelesi veren genç gazetecilerin, tam da bu noktada halkın iletişim hakkını savunan alternatif bir yerel medya olarak, sponsorsuz, reklamsız ve tamamen gönüllü olarak faaliyet gösteren internet gazetesi olarak ortaya çıktı. ‘Bursa’nın Özgür Habercisi’ sloganıyla yola çıkan Kesinbilgi16.com, ‘Direnişin muhabiri direnişçilerdir’ sözünü benimsemiş, eleştirel medya ilkeleriyle gazetecilik yapan, ezilenlerin ve halkın hak mücadelesinin hem öznesi, hem örgütleyicisi hem de medyası olmayı sürdürüyor.

Mücadele edenlerin tek dostu kendileridir. Bursa’da mücadele edenlerin de tek bir medyası var.

Kesin bilgi! Yayalım!!!

*Birleşik Metal Sendikası üyesi Kesinbilgi16.com muhabiri

rolex replica watches implemented guidance to game church.