Bursa Halkı: ‘Parklarımızı istiyoruz!!!’

Bursa Barosu Çevre Komisyonu ve DOĞADER’in çağrısıyla Bursa’daki park alanlarının bir bir ranta açılması ve yeni park alanları açılmaması protesto edildi.

13549029_856074127829948_844738712_o

Bugün (30 Haziran) 12.30’da Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan Bursalılar adına basın açıklamasını okuyan avukat İsmail İşel sözlerine ‘İçinde yaşadığımız, geçmiş kuşaklarca bize emanet edilen ve doğal güzelliklerini koruyarak gelecek nesillere miras bırakmamız gereken eşsiz ve kâdim bir şehirdir Bursa.’ diyerek başladı. Bir zamanlar adı gibi kendisi de yeşil olan, meyvesinin, havasının, suyunun nâmı dillere destan bu şehrin tüm doğal güzelliklerinin bugün çok büyük tehdit altında olduğunu ifade eden İşel, bu durumun baş sorumlusunun tüm şehri bir rant alanı olarak gören, şehrin doğal zenginliklerini korumak için hiçbir planı/programı olmayan, böyle bir gayreti ve gayesi dahi bulunmayan kent yönetici olduğunu söyledi.

‘Bu kentin doğal güzelliklerini korumak için birlikte mücadele vermemiz gereken kent yöneticileri, hemen hemen her durumda çevreci halk kesimlerini karşılarına almakta, hiçbir uyarılarımızı dinlememekte, bu şehrin yaşam yeşilini, ölüm grisine bulayan her türlü uygulamaya imza atmaktan bir an bile çekinmemektelerdir. Bizler hemen her gün çevre düşmanı yeni bir projeyle karşı karşıya kalmaktayız. Ve üzülerek görmekteyiz ki, bu çevre düşmanı projelerin çoğunun altında-üstünde veya arkasında bu kenti koruması için seçilmiş ve her fırsatta bu kenti çok sevdiklerini söyleyen, merkezi yönetime teslim olmuş kent yöneticileri vardır.’ diyen İsmail İşel, Bu kentin doğal güzelliklerini korumak için birlikte mücadele vermek gereken kent yöneticileri, hemen hemen her durumda çevreci halk kesimlerini karşılarına aldığını, hiçbir uyarılarını dinlemediğini, bu şehrin yaşam yeşilini, ölüm grisine bulayan her türlü uygulamaya imza atmaktan bir an bile çekindiklerini dile getirdi. Hemen her gün çevre düşmanı yeni bir projeyle karşı karşıya kaldıklarını belirten İsmail İşel, ‘Bu çevre düşmanı projelerin çoğunun altında-üstünde veya arkasında bu kenti koruması için seçilmiş ve her fırsatta bu kenti çok sevdiklerini söyleyen, merkezi yönetime teslim olmuş kent yöneticileri vardır. ‘ diye konuştu.

İşel sözlerine şu şekilde devam etti;

‘Tamamen kentlilik ve insan olma bilinciyle şehrimizi saldırılardan korumak için toplumsal mücadelenin yanında hukuksal mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyor, kent yöneticilerinin aldığı çevre düşmanı birçok karar ve idari işlemleri mahkemelere taşıyarak iptal ettiriyoruz. Ancak şehri koruyup kollaması gereken kent yöneticileri, açılan davalardan ve davalar sonucunda verilen iptal kararlarından oldukça rahatsız olacaklar ki, şehrine sahip çıkan mahallelinin, meslek odaları ve akademik odalar ile çevreci derneklerin açtıkları davalar nedeniyle, yapılaşması engellenen halkın ortak yaşam alanları kent yöneticileri tarafından özellikle sahipsiz bırakılmakta, bu yeşil alanların temizliği ve bakımları bile isteye yapılmamakta, kentin çok önemli değerleri olan bu yeşil alanlar ölüme terk edilmekte, aynı zamanda halk sağlığı ve güvenliği açısından da büyük bir tehdit yaratılmaktadır. Kent yöneticilerinin yapılaşma girişimleri veya izinlerine karşı açılan davalardan önce düzenli olarak temizliği ve bakımı yapılan bu yeşil alan ve parklarda bugün hiçbir temizlik ve bakım çalışması yapılmamakta, bu alanlarda çöpler toplanmadığı gibi çöp yığılmalarına izin verilmekte, ilaçlama ve ıslah çalışmaları da yapılmamaktadır. Çevre halkının ve mahallelinin bakım ve temizlik yapılması yönünde birçok kez yaptığı sözlü talepler de belediyeler tarafından geçiştirilmekte, böylece halk ve yeşil alanlar kendilerince cezalandırılmak istenilmektedir.’

Açıklamanın ardından Bursa Barosu Çevre Komisyonu avukatları, dava konusu yapılmış ve mahkemelerce de park-yeşil alan olarak korunması gerektiğine hükmedilmiş bu yeşil alanların derhal bakım ve temizliğinin yapılmasını, park olarak bir an evvel halkın kullanımına açılmasını talep etmek üzere, park olarak korunması gereken ve her geçen gün hızla tüketilen şehrin yeşil alanlarının kent yöneticileri tarafından bile isteye ne hale getirildiğini gösterir fotoğraflarla birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na girdi.

BursaMuhalif.com

escort izmir izmir escort izmir escort bayan türk porno porno izle escort antalya