escort bayan

BOSCH işçileri mücadelesi insanlık adınadır ve işçi sınıfının kurtuluşu içindir… – Mustafa Şen

Değerli dostlarım,

BOSCH işçilerinin içinde bulunduğu çalışma şartları ve ağır yürüyen yetki mahkemeleri, biz işçilerde sosyal ve ekonomik bir daralmaya neden olduğu açıktır. Ülkemizin sermaye politikalarının iktidarlarda güç bulmasıyla, işçi sınıfı ücret politikalarıyla ücretli köleliğe mahkum edilerek geçim sıkıntılarına düşmüş ve bankalara muhtaç edilmiştir. Bunun adı yok oluşa doğru bir sürükleniştir. Yaşanılan bu sorunlar sadece BOSCH işçilerinde değil tüm emekçilerde mevcuttur. Bu nedenlerle örgütlenmemizi başarıya ulaştırmak demek, çalışma şartlarımızı iyileştirmek adına kesin bir çözüm yoludur.

Ücret politikalarının kapitalist iktisadi programlar kapsamında işçi sınıfına dayatılarak sunduğu düzen, BOSCH işçilerini de etkilemiş ve 7 günlük bir çalışma düzenine zorlanmışlardır. Bu durum tam anlamıyla MESS-Türk Metal dayanışmasının iktidar ortaklarıyla işçileri sindirme, sömürme ve yönetme taktiği ve stratejisidir. BOSCH işçileri de bu politik ekonomiden etkilenerek sosyal hayatı çökmüş, örgütlenmemizde zor bir dönemin oluşmasına neden olmuştur.! Böyle zor dönemler içinde DİSK/Birleşik Metal üyelerindeki istifalar, Türk Metal-BOSCH yönetimi işbirliğinin baskılarıyla olsa da, asıl sebep işsiz-aşsız kalma korkularından olduğu bilinen bir gerçektir.

Kapitalist düzenin ekonomik sıkıştırmasına karşı örgütlü mücadeleden uzaklaşan işçiler yenilir ve yok olurlar. İşçi sınıfının gerçek kurtuluşu örgütlü sınıfsal mücadeledir. Sermaye egemenliğine karşı yürütülen sendikal mücadelemiz, BOSCH işçileri için bir güvence ve toplumsal bir sosyal sorumluluktur. Bu tavrı benimsemiş işçiler hem bugünleri hem de gelecekleri için yaşarlar. Tarih önünde BOSCH işçilerin aldığı geçmiş ve bugüne ait kararları insanlık adınadır ve işçi sınıfının kurtuluşu içindir.

Bu nedenlerle kardeşlerim, BOSCH fabrikalarında yaşanan sendikal sorunlarımıza ve geçim sıkıntılarına çözüm oluşturmak amaçlı 16 Şubat 2014 tarihinde tüm BOSCH fabrikalarını temsilen BOSCH işçilerince, Birleşik Metal-İş Sendika Şubesi’nde alttaki kararlar alınmış bulunmaktadır.
1- 2012-2014 MESS grubu toplu iş sözleşmesinden doğan hakların işverence tüm BOSCH işçilerine uygulanmasına,

2-BOSCH fabrikalarında İşveren-Türk Metal işbirliğiyle işçi iradesine, sendikal hak ve özgürlüklere dair her türlü hak ihlalleri yaşanılmıştır. Bundan sorumlu işveren yönetimidir. Bu nedenlerle ‘’BOSCH işçileri sendika seçme ve belirleme iradesini referandumla kullanmak istiyor’’ görüşü mücadele eden BOSCH işçilerince kabul edilmiştir. Referandumun uygulanmasıyla tüm işçiler mahkemelerin zorlukları ve ağır işleyen adalet sisteminden kurtularak, BOSCH fabrikalarında ‘’gelecek kaderlerini referandumla belirleyebileceklerdir.’’ Bu adım en hızlı ve en kesin çözüm yolu olacaktır. Şüphesiz ki referandum en demokratik yoldur.

İki maddeden oluşan kararlar işveren yönetimince, kabul edilinceye ve uygulanıncaya kadar devam edecek bir eylem olarak planlanmıştır. Eylemlerde çağrımız, üyelerimiz ve Türk Metal üyesi işçiler de olmak üzere tüm BOSCH işçilerinedir. ‘’Göz renklerimiz ayrı olsa da gözyaşlarımız aynıdır’’. Bizler sermaye egemenliğine karşı aynı yolun yoldaşlarıyız.

Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, iki maddeden oluşan taleplerimiz, tüm kısımlarda katılım oranına takılmadan eylemin gerekçeleri sorumlu yöneticilere açıklanarak pazar mesailerine gelinmeyeceği, işveren yöneticileri üzerinden BOSCH yönetimine iletilmelidir. Şüphesiz ki üretimden sorumlu yöneticiler, kararlılığımızı sınamak isteyecektir. Bu noktada bize düşen görev, yılmadan duruşumuzu bozmadan, geri çekilmeden işçi komitelerince alınan kararlara uygun davranmak ve hareket etmektir.

23 Şubat Pazar günü uyguladığımız ilk eylem ses getirmiş ve fazla mesai eylemine destek önemli bir oranda sağlanmıştır. Sonraki adımlarda daha çok güçlenmeli, hazırlıklarımızı ona göre yapmalı ve fiili mücadelemizi zafere yüreklice taşıyabilmeliyiz.! Bilinmelidir ki BOSCH işçileri DİSK/Birleşik Metal İş Sendikamızda örgütlü bir güçtür ve bilinçli, kararlı bir duruşla onurlu mücadelesinde hiç yılmayacak ve tükenmeyecektir. ’’Ve zafer hiçbir şeyi affetmeyecek kadar tırnaklarımızla sökülüp koparılacaktır’’

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek.

bahis Casino Siteleri Baymavi tipobet paykwik paykwik bozum paykwik satın al ucuz paykwik Paykwik Nedir paykwik al dalaman airport transfers https://paykwikevi.com/ Marmaris günlük turlar Marmaris dalış turu Marmaris Tekne turu
mersin bayan escort mersin akdeniz escort mersin altinkum escort mersin kızkalesi escort mersin mezitli escort mersin pozcu escort mersin silifke escort mersin susanoglu escort mersin universiteli escort rus escort sinirsiz escort ucuz escort mersin escort