Afetlerin risklerini azaltmak için metodolojik çalışmalar yapılmalı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu , Bursa AFAD tarafından düzenlenen ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’ çalıştayına ilgili meslek odalarının davet edilmemesi üzerine basın toplantısı gerçekleştirdi.

Afet risklerini azaltmak için yapılan çalışmalarda ilgili meslek odalarının yer alması , katkılarının alınması, önerilerinin sorulması, risklerin azaltılması için deneyimlerinden yararlanılmasının çok önemli olduğunu belirten TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik, “Bursa AFAD tarafından düzenlenen ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’ çalıştayında da görüldüğü üzere bu konu hala ciddiyetle ele alınmamaktadır. Bu nedenle TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından, bu basın açıklaması ve basın metnini hazırlama gereği oluşmuştur.” dedi.

TMMOB’un bulunduğu kentler ile ilgili sorunları tespit eden, hazırladığı raporlar ile çözüm önerilerini sunan, ‘kentin sakini değil, sahibi olma’ anlayışıyla hareket eden kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu vurgulayan Tetik, ülkemizde son yıllarda yaşanan ve sayıları ve şiddetleri artan afetlerin yaşandığını, iklim değişikliği ile beraber aşırı hava olaylarının devam ettiğini söyledi.

Dünya İklim Risk Yönetimi adı altında İklim Değişikliğine Uyum ve Afet Risk Yönetimi konularının ele alındığını aktaran Tetik, “Paramızın, kaynaklarımızın, enerjimizin birbirinden habersiz kurumlar tarafından boşa harcanmaması ve risklere karşı doğru önlemlerin alınabilmesi için kurumların iş birliği içinde birlikte çalışması zorunludur. Ancak yaşadığımız deneyimler ki; bu durumun genellikle göz ardı edildiğini, riskleri azaltmak için her kurumun önerisine başvurulmadığını göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan afetler, hepimizi etkiliyor

Geçtiğimiz günlerde Bursa Valiliği’nin AFAD tarafından “İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)” çalıştayı düzenlendiğini, ancak tüm paydaşlarla üretilecek bir yol haritasının ortaya konacağı söylenen çalıştaya bazı meslek odalarının davet edilmediğini aktaran Tetik, “Düzenlenen Risk önleme çalıştaylarında,  koordinasyon eksiklikleri, kolektif çalışma anlayışında blokajlar ve metodolojik olmayan ön yaklaşımlar nedeniyle böylesi bir durumun ortaya çıktığı konusunda ciddi endişelerimiz bulunmaktadır. Kentimiz için oldukça önemli olan böylesine ciddi bir çalışma ciddiyetsiz bir çalışma metodolojisiyle yürütülemez.” açıklamasında bulundu.

Riski yönetelim derken, Krizi ön göremiyor ve yönetemiyorsunuz

Çalışmaların amacının; her mesleğin, katılımcı kurum ve topluluğun konusunda önemli bilgilendirmeleri yapması, yeni gelişen yaklaşımları, deneyimleri ve çözümlerini sunması olduğunu vurgulayan Tetik, en büyük problemin halkın, meslek odalarının, yerel dinamiklerin karar süreçlerine davet edilmeyişi, katılmayışı olduğunu, aksi durumda riskleri yönetemez, krizi de çözülemeyeceğini ifade etti.

Tüm kenti ilgilendiren konular ciddiyetsiz ele alınamaz

Şehirlerde yaşanabilecek afet risklerini kabul edilebilir risk haline getirmenin,  kentin nüfus, sanayi ve konut bileşenleriyle birlikte yönetilebilir seviyede planlanmasıyla mümkün olduğunu, bunun için de söyleyecek sözü olan meslek odalarının böylesi toplantılara çağrılmamasını tarihi bir hata olduğunu ve hatadan derhal dönülmesi gerektiğini aktaran Tetik, “Biz, Bursa’ da bulunan Meslek Odaları olarak; bu çalıştayın pandemi koşullarına uygun şartlarımızla, Bursa Akademik Odalar Birliği(BAOB) çatısı altında tekrar Meslek Odaları temsilcileriyle yapılmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

BursaMuhalif.com/Haber Merkezi

escort izmir izmir escort izmir escort bayan türk porno porno izle escort antalya