Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendisler

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi “Türkiye Ekonomisinde Kriz, Teknoloji ve Mühendisler”panelini gerçekleştirdi.

TMMOB Önceki Başkanı Mehmet Soğancı yöneticiliğinde , Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu ve Öğretim Görevlisi Aslı Aydın’nın katılımı ile gerçekleştirilen panelin açılış konuşmalarını MMO Başkanı Yunus Yener ve MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli yaptı.

Düşünceli, “Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendisler olarak TMMOB’nin ülke genelinde krize karşı başlattığı “Haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz”kampanyasına Bursa’dan destek vediklerini söyledi.

MMO Başkanı Yunus Yener ise TMMOB’nin “Haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz” kampanyası kapsamında belirlenen hedefleri katılımcılara açıkladı. Yener, Meclisin Plan ve Bütçe Komisyonu faaliyetlerine, kurum ziyaretlerinden çalıştaylara kadar uzanan farklı çalışmaları kapsayan kampanya dönemi hedefleri şöyle özetledi:

 1. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücret, atama, özlük hakları ve düşük ek gösterge sorunlarının ortadan kaldırılarak insanca yaşanabilir bir ücret ve çalışma yaşamının sağlanması.
 2. Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2012 yılında imzalanan protokolün tekrar uygulanması sağlanarak, ücretli çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinin yükseltilmesi, sigorta primlerinin gerçek gelir üzerinden yatırılmasının sağlanması.
 3. OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilen meslektaşlarımızın bütün hakları ile birlikte işlerine iade edilmesi.
 4. TMMOB Örgütlülüğünü hedef alan baskıların ve yasal düzenleme girişimlerinin ortadan kaldırılması.
 5. Teknik emeği değersizleştiren ve işsizliğe mahkum eden neoliberal politikalar karşısında mesleki haklarımızın korunması ve kriz karşısında emeğin haklarının savunulması.

Aslı Aydın, yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin giderek derinleştiğini, son on beş yılın zirvesini aşan enflasyon oranlarının, ekonominin kaldıramayacağı düzeye ulaşan döviz kurları, faizler, reel sektör borçları ve işsizlik ile sorunların büyümeye devam ettiğini belirtildiği panelde, kamu maliyesinde daralmaların öngörldüğü, kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik sisteminin genişletilmeye çalışıldığı, esnek-güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırıldığının, çalışanlardan alınan vergiler ve halktan alınan dolaylı vergilerin artırıldığının, sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidildiğinin ve ücretlerin baskı altına alındığını ifade etti.

Aydın, Türkiye’nin kesin olarak krziden çıkacağını, batan bir ülkeyi kimsenin istemeyeceğini; fakat bu krizin nasıl aşılacağını, kimlerin bedel ödeyeceğini iyi bilmek gerektiğini ve mücadele ederken, sözümüzü söylerken Türkiye’nin nasıl bir ülke olması gerektiğinin iyi vurgulanması gerektiğini belirterek, “İnasna, kente, doğaya değer veren, yaşanabilir bir hayat amaçlayan, yüksek teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olmak gerekiyor” dedi.

Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu ise, kapitalizmin bizzat kendisi, başta ‘’emek-sermaye” çelişkileri üzerinden yükseldiğini belirterek, içinden geçtiğimiz kriz döneminde sanki alışagelmişin de ötesinde bir dolu çelişkiyle karşıladığımızı söyleyerek bu çelişkileri şöyle sıraladı:

 • “Solcular her 3 krizin 5’ini bilir” diye iğneler piyasacılar. Gelgelelim şirketlerin birbiri ardından kapanması, işsizliğin artması, yurttaşların satın alım gücünün düşmesi karşısında öngörülerinin gerçekleşmesi insani bir çelişki yaşatıyor ister istemez.
 • Mc Kinsey’le yapılan anlaşmanın iptaliyle su yüzüne çıkan ‘’içeriyle-dışarıyı‘’ bağdaştırma çelişkisi : AKP ilk dönemlerinde ‘’AB çıpası, serbest piyasa ekonomisi, Kopenhag kriterleri‘’ gibi söylemlerle pekala büyük sermaye dahil iç kamuoyuyla uluslararası çevrelerin nabzını aynı anda tutabiliyordu. Bugün ise ‘’dış güçlere karşı‘’ ‘’ yerlilik- millilik’’ şablonuyla motive ettiği kitlelerin hassasiyetleri’ ile; finans kapitale dostluk mesajı niteliğinde bir Amerikalı danışmanlık şirketiyle iş tutmayı bile beceremedi.
 • Başta Hazine ve Maliye Bakanı, ekonomiyi yönetenler sürekli ‘’sıkı para – sıkı maliye’’ politikalarından dem vuruyor. Halbuki, ‘’ekonomi 101’’ kitapları dahi kriz dönemlerinde durgunluk karşısında faizleri aşağı çekerek ve bütçeyi rahatlatarak çıkış aranması gerektiğini söyler. Nitekim gazdan ayaklarını çabuk çekseler de başta ABD , 2008 küresel Krizi sırasında bu stratejiyi izlemiştir. Ancak Türkiye dış kaynağa aşırı bağımlı bir ülke olmanın ‘’çelişkisini’’ yaşadığı için, ekonomik büyümeyi boğmak pahasına ‘’sıkı’’ politikalar uygulamaktan başka çare bulamıyor.
 • Krizi basit indirgemecilikle yorumlamaya eğilimli ‘’muhalif’’ çevrelerin çelişkisi… Bir yanda AKP zihniyetine fazla dokunmayıp, yaşananı ‘’ kapitalizmin doğasına, düşen kar oranlarına, sermayenin taleplerine bağlayan “Ortodoks sol’’ anlayış ; öte yanda, saray rejiminin keyfi uygulamalarını , kurumların çöküşünü yandaş müteahhitleri vb. ‘’ öne çıkartıp , ‘’ Kemal Derviş döneminin “ , hatta Ali Babacan , Mehmet Şimşek gibi ‘’işin ehli” teknisyenlerin nostaljisini yaşayan, fark etmeden ‘’neoliberal saflara‘’ savrulan kesimler.
 • Sorunları faiz lobisine ihale edip, ‘’ faiz enflasyonun nedenidir ‘’ tezini diline dolayarak, bütçedeki faiz ödemelerinin 57 milyar TL’den 171 milyar TL’ye sıçramasını öngörenlerin , OECD ülkelerinin en yüksek faiz veren ülkesi sıfatını Türkiye’ye reva görenlerin kendi ‘’ iç çelişkisi‘’.
 • Sürekli IMF’ye atıp tutup ; onların Nisan 2019 Türkiye raporunda önerdiği, ‘’ kıdem tazminatı hakkının iğdiş edilmesi , işsizlik sigortası fonuna el atılması , ücretlere enflasyonun altında artış getirilmesi ‘’ programını bir bir hayata geçirme; ‘’emek sermaye ‘’ eksenine gelince IMF’yi kıble kabul etme çelişkisi.
 • Bir yandan “ konkordato sayısı 356 şirketle sınırlı, yaygın değil” diye iddia ederken, öte yandan konkordato ile ilgili yasal düzenlemeyi meclise getirmeye hazırlananların ‘’eylem-söylem’’ çelişkisi.
 • Bütçede 60 milyar TL’si harcama kısıntısı, 16 milyar TL gelir artışı öngördükten sonra aniden, ‘’otomotivde , beyaz eşyada ,mobilyada ,konutta’’ KDV-ÖTV indirimine gitme ‘’çelişkisi ‘’. Söz konusu bu uygulamanın 2018’in son iki ayında suni olarak enflasyonu aşağı çekeceğini, büyümeyi kıpırdatacağını sezip işlerine geldiği için gerçeği göz ardı eden piyasa çevrelerinin ‘’çelişkisi’’.
 • Piyasa ekonomisi söyleminde ısrar edip, marketlere zaptiye salarak, ‘’vurguncuyu , fırsatçıyı , istifçiyi’’ enselemeye çalışarak zoraki biçimde enflasyonu düşürmeye çalışmanın ‘’çelişkisi’’.
 • Geçen hafta Hazine 1,5 milyar avro borçlandığı ve öngörülenden 0,9 milyar dolarlık daha fazla tahvil sattığı için, ihaleleri iptal edip, kamu bankaları marifetiyle faizleri zorlamalı bir biçimde aşağı çekti. Bazı piyasa yapıcı bankalar da, ‘’ kerhen’’ düşük faizden tahvil almak zorunda kaldı. Ancak önümüzdeki aylarda bankalar muhtemelen aynı tuzağa düşmeyecek, ’’kısa günün karı – uzun vadenin sıçrayan maliyeti‘’ çelişkisi yaşanacak.”

Ekonomik krizin tahlilinin, krize karşı verilecek mücadelelerin yollarının konuşulduğu panel, MMO Bursa Şubesi tarafından katılımcılara sunulan teşekkür plaketleri ile sona erdi.

escort konya escort bursa escort antalya mersin bayan escort mersin akdeniz escort mersin altinkum escort mersin kızkalesi escort mersin mezitli escort mersin pozcu escort mersin silifke escort mersin susanoglu escort mersin universiteli escort rus escort sinirsiz escort ucuz escort
ankara escort ankara escort travesti porno izle japon porno izle altyazılı porno izle buca escort izmir escort ankara escort keçiören escort

gaziantep escort bayan