istanbul escort reklamsız porno hd porno porno izle porno film porno video

TMMOB Buras İKK: İhsaniye Parkı’nı yıkmayın!

Nilüfer Belediyesi’nin yol yapımı nedeniyle ağaç sökümü yapmayı planladığı İhsaniye’deki yeşil alanın korunması gerektiğini bildiren TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Nilüfer Belediyesi’ne ulaşım sorununun çözümü için farklı alternatifler geliştirmesi çağrısında bulundu.

TMMOB Bursa İKK yöneticileri bir süredir tartışmaların odağında bulunan İhsaniye’deki yeşil alanda basın açıklaması gerçekleştirdi. TMMOB adına hazırlanan açıklamayı Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek okudu.

Konunun bir ulaşım ve planlama sorunu olduğu belirtilen açıklamada, sağlıklı bir ulaşım planlaması yapılmamış olmasının bölgede ciddi bir ulaşım sorununa neden olduğuna dikkat çekildi.

Planlarda olmamasına rağmen park alanına dönüşmüş bir alanın yol projesi nedeniyle ortadan kaldırılmak istendiği belirtilen açıklamada, “Özellikle kent merkezlerinde az sayıda bulunan yeşil alanların korunması açısından gerek bölgenin sakinleri gerekse kentsel sorunları yakından takip eden biz meslek odaları açısından büyük önem arz etmektedir” denildi.

Söz konusu alana ilişkin imar planı değişikliğinin Nilüfer ve Büyükşehir Belediye Meclislerinde onaylandığı hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

Sorun sağlıklı planlama yapılmamış olması 

“Plan değişikliği incelendiğinde, plan değişikliği öncesinde alanın güneyinden doğu batı yönünde doğrusal bir şekilde devam eden yolun kuzeye kaydırılarak, park halini almış alanın içerisinden geçirildiği görülmektedir.

İhsaniye bölgesindeki söz konusu park alanının çevresindeki yapılaşma adalarının, hizmet binaları, Pazar alanı, ticaret alanları ve yanı sıra konut alanları ile oluşumunu tamamlamaya başlaması ile yaya ve araç ulaşım trafik yoğunluğu artmıştır. Ne yazık ki tüm bu yapılaşma fonksiyonları planlanırken sağlıklı bir ulaşım planlaması yapılmaması, bölgede ciddi bir ulaşım sorununun ortaya çıkmasına yol açmıştır.”

Yol genişlikleri, dönüş ve kavşak geometrileri, güzergahlara ilişkin sorunlar, bunların yanı sıra otopark sorununun bölgenin en büyük problemi haline geldiği ve çözümlenemediğine dikkat çekilen TMMOB Bursa İKK açıklamasında daha sonra şöyle denildi:

Oluşmuş yeşil alanlar korunmalı

“Sıkışan ve yoğunlaşan bölgede yaşamın doğal sonucu olarak planlı yeşil alanların halkın kullanımına açılması, korunması ve mevcut park alanlarına sahiplilik duyarlılığı ve bilinci de göz ardı edilemeyecek duruma gelmiştir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, planlarda bulunmamasına rağmen oluşmuş yeşil alanların, kamusal alanlar olarak halkın hizmetine sunulmasının önemine tekrar değinmek gereklidir.

TMMOB’ye bağlı meslek odaları, sağlıklı kentsel gelişim için planlı yeşil alanların arttırılmasından ve korunmasından yana tavrını her fırsatta ortaya koymaktadır.

Bizler açısından konu bir ulaşım ve planlama sorunudur. Bölgenin önemli ölçüde ulaşım sorunu olduğu bir gerçektir ama bu sorunun çözümü için, bölgede oluşmuş açık ve yeşil alanların kullanılması da bölge için başka sorunları beraberinde getirecektir. Dolayısıyla sorunların çözümünde katılımcı ve demokratik bir yol izlenmesi kaçınılmazdır.

Belediyelerin görevi sağlıklı ve güvenli yerleşmeler oluşturmaktadır. Bu da sadece rahat ulaşım ile değil mümkün olduğunca daha fazla kamusal alandan geçmektedir.

Bölgenin ulaşım sorunun daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınması zorunludur. Ve bu bütüncül yaklaşım içinde, planlı veya plansız gelişen tüm yeşil alanların korunması, geliştirilmesi ve halka kazandırılması da önemlidir.

Sonuç olarak;

Plan değişikliği ile yapılması düşünülen yolun, orada oluşmuş olan yeşil alanı kullanılmaz hale getireceği açıktır. Bölgenin ulaşım sorunun çözümü için farklı alternatifler geliştirilmeli ve bu türlü yeşil ve açık alanlar kesinlikle korunmalıdır.

Kentte uygulanacak plan ve projelerin katılımcı bir anlayışla, yöre halkının, üniversitelerin, ilgili meslek odalarının ve bölgede bulunan demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile hazırlanmasının, yani proje demokrasisinin uygulanmasının, plan ve projelerin uygulanabilirliği ve genel kamu yararı açısından vazgeçilmez olduğu görüşündeyiz.”

TMMOB Bursa İKK üyeleri sözkonusu yeşil alana ilişkin hazırlanan teknik raporu da kamuoyu ile paylaştıktan sonra bir süre bölgede oturma eyleminde bulundular.

paykasagaziantep escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escortporno ankara escort ankara escort travesti porno izle japon porno izle altyazılı porno izle buca escort izmir escort

mecidiyeköy escort

şişli escort