Sayıştay’dan Büyükşehir’e ‘Stadyum değil hizmet yap”

Ozan Kaplanoğlu

Sayıştay’ın 2017 yılı denetleme raporlarının açıklanmasıyla AKP’li belediyelerin usulsüzlükleri de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bursa Muhalif olarak Sayıştay raporları üzerine haber dizisine başladık. İlk olarak AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi denetleme raporlarını sizlere sunuyoruz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan Sayıştay raporu incelemelerinden Belediye’nin neredeyse usulüyle hiçbir iş yapmadığı anlaşılıyor. Timsah Arena’dan Otapark ücretlerine, çevre düzenleme ihalelerinden, kiralanamaz taşınmazlara bir çok usulsüzlük Sayıştay raporlarına yansıdı.

Bu haftaki gündemimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin görevi olmamasına rağmen yapımına başlanan ve 2011 toplam bütçesinin %65’i kadar para harcanmak zorunda kalınan Stadyum ve Belediyeyi 5 milyon liradan fazla zarara uğratan usulsüz ihaleler üzerinde duracağız.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 2011 yılında imzalanan protokolde “…64.887,10 metre kare taşınmazın üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine uygun, yaklaşık 45.000 kapasiteli stadyum yapmak ve inşasını 3 yıl içerisinde bitirilmek kaydıyla bedelsiz olarak Belediye Başkanlığına verilmesidir.” maddesini değerlendirdi.

Stadın Bursaspor’a devri iptal edilecek

İmzalanan protokolün “Sözleşme Yapma Serbestisi ve Diğer Yetkiler”başlığında yer alan “Taşınmaza konu tahsisin ve üzerine inşa edilecek stadyumun kullanım hakkını kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredemez.” maddesi ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun Bursaspor Kulübü’ne devredilmesinin kanuna aykırılığına yer verildi. Belediyenin protokolde yer alan hüküm ve taahhütlere aykırı davranışları durumunda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolün feshedileceği belirtildi.

Raporda yer verilen bir diğer konu da 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin stadyum yapma yetkisinin bulunmaması oldu. Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı raporda, “Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla ve Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden spor tesisleri yapabilir…” denilerek, stadyum yapma yetkisi olmadığını şu gerekçelerle açıklandı:

“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan Protokolde de yer alan UEFA ve FIFA kriterlerine uygun yaklaşık 45.000 kapasiteli stadyum yapmak, mahallî müşterek nitelikte ve Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden spor tesisi olmadığı için cari mevzuata göre söz konusu iş Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında değildir. Ayrıca protokole göre taşınmaza konu tahsisin ve üzerine inşa edilecek stadyumun kullanım hakkı kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredilemeyeceği belirtilmiştir. Bu itibarla inşa edilen stadyumun Bursaspor Kulübüne kullanım hakkının devredilmesi de protokole aykırı olacaktır.”

Büyükşehir’de 2 ihalede 5,5 milyon cukka

548 yılda maliyetini karşılayacak

Yapım maliyetiyle Bursa’yı tüketen Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu için 2011 yılından bu yana idare tarafından yapılan harcama 394.528.265,14 lira oldu. Raporda halen devam etmekte olan işler ve kamulaştırmasız el atmalar olduğu belirtilerek toplam tutarın daha da artacağı belirtildi.

Mahalli müşterek nitelikte olan spor faaliyetlerine yönelik harcamaların 2011-2017 yılları arasında 87.405.010.22 lirada kaldığını belirten Sayıştay, Büyükşehir Belediyesi’nin mevzuat hükmüne göre, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliğini göz önüne almadığını raporladı. Stadyuma yapılan harcamalar 2011 yılının bütçe gelirinin %69’una ulaşırken, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi halkın gerçek ihtiyacını karşılamaktan uzak kaldı.

Stadyum ilk olarak 2015 yılında Belediye Meclisi tarafından eski AKP’li Belediye Başkanı Recep Altepe’ye verilen yetki ile Bursaspor Kulübü Derneği’ne devredildi. 2016 yılında 10 yılık süre uzatılarak 29 yıllığına Bursaspor Kulübü Derneği’ne aylık kullanım bedeli 60.000 TL+KDV ile devredilmiş oldu. Sayıştay, “5018 sayılı Kanun’un 47’nci maddesi, kamu idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların tahsisinde kamu hizmeti ve kamu idaresi olmak üzere iki temel ölçütün varlığını aramaktadır. Başka bir ifadeyle, kamu idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazlar kamu hizmetinin bulunmadığı yahut tahsisin yapılacağı tarafın kamu idaresi olmadığı durumlarda tahsis edebilmeleri mümkün değildir.” diyerek stadın kulübe devrinin hukuksuzluğunu gözler önüne serdi.

Konuya ilişkin kanun maddelerine göre Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yetkilerini aşarak kiralama yaptığı belirtilen raporda Bursaspor Kulübüne yapılan taşınmaz tahsisinin mevzuata aykırı olduğu, stadın belediyenin bir taşınmazı olduğu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ‘ürün kirası sözleşmesi’ yapılması gerektiği açıklandı.

Bursa Muhalif Gazetesinde yayınlanmıştır

mersin bayan escort mersin akdeniz escort mersin altinkum escort mersin kızkalesi escort mersin mezitli escort mersin pozcu escort mersin silifke escort mersin susanoglu escort mersin universiteli escort rus escort sinirsiz escort ucuz escort escort izmir izmir escort izmir escort bayan türk porno porno izle escort antalya
ankara escort ankara escort travesti porno izle japon porno izle altyazılı porno izle buca escort izmir escort ankara escort keçiören escort

gaziantep escort bayan