İrgil, “Bu eğitim anlayışıyla Orta Çağ’a döneriz”

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, zorunlu eğitim dönemi çocuklarının okullarda olmayışına, eğitim çağındaki çocukların açık liselerde eğitime devam etmek zorunda bırakılmasına dikkat çeken bir Meclis Araştırma Önergesiyle, eğitimdeki çarpıklıkları gündeme taşıdı. 

Eğitim alanındaki son araştırma ve raporların ortaya koyduğu verilere göre Türkiye eğitim sistemine giderek niteliksiz ve kalitesiz bir anlayış yerleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verileri de Türkiye’deki eğitim sisteminin büyük bir çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. Okula gitmeyenlerin oranı artarken, okula gidenlerin not ortalamalarında büyük bir düşüş görülüyor. İlgili sendikalar da hemen her gün eğitim alanındaki sorunlara ilişkin açıklamalar yapıyor. İşte tüm bu göstergeler “Türkiye’de yeni bir eğitim modeline geçilmeli” talebini gündeme getirdi.

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, eğitim sisteminin yeni baştan ele alınması ve yeni bir eğitim modelinin oluşturulması talebiyle bir Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Önergenin gerekçesinde; geçen yıla oranla yüzde 225 artışla, zorunlu eğitim kapsamında olması gereken ilköğretim ve lise düzeyindeki toplam 644.448 öğrencinin sürekli devamsız, eğitim çağında olmasına rağmen 507.525 öğrencinin ise açık liselere kayıtlı olduğunu ifade etti. TEOG kapsamındaki derslerde; Matematikte 1, Fen Bilgisi’nde 2, Türkçe dersindeki not ortalamasının ise 3 olduğu belirtilen önergede altı yıl önce başlatılan Fatih Projesi’nin sadece %14.33’ü tamamlanabildiğine de dikkat çekildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığında eğitim bilimleri alanında lisans, lisansüstü eğitim yapmış yönetici sayısının 16 olduğuna da vurgu yapan İrgil, “Nitelikli ve kaliteli bir eğitim modeli belirlenmeli ve Türkiye eğitim hareketi oluşturulmalıdır” dedi.