İlkel, Köleci ve Feodal Toplum – Zubritski – Mitropolski – Kerov

Materyalist tarih anlayışı gözönünde bulundurularak yapılmış bu çalışma, kapitalizm öncesi üretim biçimleri ve toplumları üzerine önemli bir kaynak oluşturmakta.

İndirmek için tıklayın