Hekimler şiddeti değil çalışma hakkını engelleyen yasaya karşı nöbette

AKP tarafından hazırlanıp komisyona sunulan ve sağlıkta şiddete karşı geliştirildiği duyurulan kanun teklifi, TTB tarafından sağlıkta şiddete çözüm önermediği, hukuksuz bir şekilde kamudan atılan, güvenlik soruşturmalarından geçemeyen binlerce hekimin mesleğini yapmasını engelleyeceği gerekçesiyle direnişle karşılaştı.

AKP Milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi” komisyonda bulunan AKP ve MHP’li milletvekillerince kabul edilmiş ve 5 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 12.00’de 44 maddeden oluşan yasa teklifinin görüşmelerinin başlamasına karar verilmişti. Bursa Tabip Odası geçtiğimiz günlerde Üç Fidan Parkı’nda yaptığı nöbet eyleminin ardından bugün (5 Kasım) 12.00’de BAOB önünde de nöbet gerçekleştirdi. BAOB önünde toplanan hekimler adına basına açıklama yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez konuşmasına “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bin bir emekle kazanılmış hekimlik mesleğinin icrasını değil sağlıkta şiddeti durduracak somut maddeler içeren yasalar çıkarmaya davet ediyoruz.” diyerek başladı.

“Türk Tabipleri Birliği, verdiği yasa teklifi ile sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilerin iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise belirlenen cezanın %50 oranında artırılmasını, verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasını ve bu cezaların adli para cezasına çevrilmemesini istemişti.” diyen Elitez, herhangi bir yargılama yapılmadan ve haklarında, mesleklerinin icrasının yasaklanmasını gerektiren bir suçtan dolayı mahkemeler tarafından  verilmiş bir ceza  olmayan hekimlerin, mesleklerini icra etme haklarının belirli süreyle veya tümüyle ortadan kaldırılmasının, hekimlik faaliyetinin ayrılmaz parçası olan tıbbi rapor düzenleme yetkisinin tümüyle ortadan kaldırılmasının hukuka aykırı, keyfi ve vicdan dışı olduğunu ifade etti.

“Kimler tarafından ve hangi kriterlerle düzenlendiği ve kimlerin karar verdiği açıklanmayan “Güvenlik Soruşturmaları” sonucunda hekimliğe yeni adım atacak gençlerin hayatını karartmaya çalışmak hukuksuzluğa, keyfiliğe, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, eklenmiş kötücülüktür. Olağanüstü Hal dönemini sürekli OHAL rejimine dönüştürerek KHK ile ihraç edilenlere hiçbir hukuki norm uygulanmayacağını ilan etmek ve hekimliklerini ellerinden almak yöneticilik değildir. Bunun adı pür kötülüktür. Hukuksuzluğa, keyfiliğe, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, vicdansızlığın eklenmiş halidir.” açıklamasında bulunan Dr. Güzide Elitez, hukukun geçerli olduğu bir ülkede uygulanması imkansız olan mevcut yasa teklifinin yasalaşmasını engellemek için bütün hekimler, sağlık çalışanları, yaşama ve çalışma hakkına sahip çıkan tüm yurttaşlar olarak karşı durmaya kararlı olduklarını tekrar ilan etti.

BursaMuhalif.com

aksaray haber

mersin bayan escort mersin akdeniz escort mersin altinkum escort mersin kızkalesi escort mersin mezitli escort mersin pozcu escort mersin silifke escort mersin susanoglu escort mersin universiteli escort rus escort sinirsiz escort ucuz escort mersin escort escort izmir izmir escort izmir escort bayan türk porno porno izle escort antalya

PaykwikPaykwik Satın AlUcuz PaykwikPaykwik alMarmaris GezileriBahis SiteleriPaykwik bozum