Emekliler Bursa’da yaşam koşullarının düzeltilmesi için eylem yaptı

Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şubesi yaptığı basın açıklamasıyla emeklilerin yaşam koşullarının düzeltilmesini istedi.

Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şubesi Kent Meydanında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında konuşan Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şube Başkanı Günay Onayman; Mart ayı başında başlayan koronavirüs salgını ile gerek kişisel, gerekse toplumsal yaşamımızda önemli değişiklikler olmuştur. Anayasamızın amir hükmü olan sosyal devlet olmanın gereğiyle hareket etmesi gereken siyasi iktidar ne yazık ki tam tersi davranmış, bu salgından olumsuz etkilenen bütün kesimlerin kendi başının çaresine bakmayla baş başa bırakmıştır. Bu kesimin başında hiç şüphesiz emekliler gelmektedir. Zaten yetersiz olan emekli maaşları salgınla beraber iyice yetersiz hale gelmiş, açlık sınırında yaşam mücadelesi vermeye çalışan emekliler, özellikle sağlık giderleri ve koruyucu tedbirler ile birlikte zorunlu gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz maaşlarından olağanüstü harcama yapmak zorunda kalmışlar olup, borç bataklığı içerisine sürüklenerek, yaşamları virüs salgını riskinden çok daha fazla yaşanmaz hale dönüşmüştür. Buna mukabil ardı ardına açıklanan paketlerde ise emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, onları rahatlatacak hiçbir önleme yer verilmediği gibi, sözü bile ifade edilmemiştir” dedi.

EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR

Bilindiği gibi Mart ayı ortalarında kendisini gösteren Koronavirüs salgın süreci başlarında sözde destek amaçlı en düşük emekli maaşının 1.500 Tl olacağına dair yapılan açıklama “emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığı” gerçeğinin yetkililer tarafından kabul edilmesidir diyen Onayman; “Şu an 8 milyon civarında emeklinin maaşı 2.000 TL’ nın altındadır, yani 8 milyon Emekli yurttaşımız asgari ücretin, hatta açlık sınırının çok daha altında maaş almayı sürdürmektedir. Bu yüke bir de maske, dezenfektan vs. giderler salgın nedeniyle eklenmiştir. Emekliler bu dönem ne yazık ki ekmekle maske ve dolayısıyla yaşamla, ölüm arasında sıkıştırılmış vaziyette çaresiz bırakılmışlardır. Yine bu dönemde emeklilerin sağlık giderleri artmış, bu konuda da destekleyici hiçbir önlem emeklilerin lehine alınmamıştır. Toplumun ve emeklilerimizin zorunlu harcamalarının yetersizliği sonucu onlara Devlet eliyle karşılıksız parasal destek yerine, bankalar adres gösterilerek, faiz yükü kredi borçlanması uygulamasına gidilmiş ve vatandaşlar daha da yaşamsal açmaz içerisine mahkûm edilmişlerdir.Siyasi iktidar bu zorlu salgın sürecini kendi siyasal ikbali ve de yandaş bir kısım bilinen sermayedar lehinde sürdürme amacını devam ettirdiği gibi, ayrıca yaşamsal, sosyal ve ekonomik kısıtlama ve yasaklamaları demokratik hak arayışlarına karşı da önlem olarak çıkarmaktadır” dedi.


Tüm Emekliler Sendikamız, iktidarın bu baskıcı, yasaklayıcı yok sayıcı yaklaşımına karşı hak ve taleplerini dile getirmekte sonuna kadar ısrarcı olacağını vurgulayan Onayman; “Sendikamız şimdiye kadar, başta 65 yaş üstü yurttaşlarımız olmak üzere kısıtlama ve yasaklamaya maruz kalan herkesin bütün ihtiyaçlarının merkezi ve yerel yönetimler tarafından karşılıksız olarak giderilmesini her ortamda ifade etmiştir. Bu çerçevede hala salgının etkisinin azalmadığı hatta kim illerde arttığı gerçeğinden hareketle, kısıtlama getirilen bütün kesimler başta olmak üzere her türlü maddi, sosyal ve tıbbi desteğin sağlanması ve uygulanması en temel hedeflerinden biri olmalıdır.
Yine emekliler gülünç ve gerçekçi belirlenmemiş tespitlerle açıklanan sözde enflasyon oranı yüzdelik zamlarla, avutulmaya çalışılmaktadır. Ülkemizin bütün birikiminde payı, emeği olan emekliler ne yazık ki siyasi iktidar tarafından bir yük olarak görülmekte, aldıkları sefalet ücretinde bile kesinti yapılmaya çalışılmaktadır. Salgın süresince destek yerine borçlandırmayı seçen ve teşvik eden siyasi iktidar, bu yolla emeklinin faiz batağına, tefeci batağına düşmesini de adeta teşvik etmektedir.
Temmuz ayında maaşlarımıza yapılacak olan yüzdelik zammın derdimize çare olmayacağını, zaten temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan ve nerdeyse % 50 oranını bulan zamlarla bu yüzdelik zammın çoktan geri alındığını biliyoruz. Krizin ve olumsuzlukların sebebi emekliler değildir. Sonucunu da emekliler çekemez. Temmuz ayında yapılacak olan ve yüzdelik bile sayılamayacak zamlar ile güya enflasyon oranı komik hatta gerçek dışı, sahte bir oran belirlenmesidir. Emeklilerin yüzdelik zamlara değil, insanca yaşayacak ücrete ihtiyacı vardır.”

Açıklamanın devamında konuşan Onayman şunları söyledi;  “Bizi açlıkla, yoksullukla, baskıyla terbiye edeceğini sananlar yanılıyorlar. Kendilerini bir kez daha bu kandırmaca ve sözde avutucu politika ve söylevlerinden vaz geçmeye çağırıyor ve diyoruz ki; -) Emeklilerimizin önümüzdeki altı ay için 1Temmuz 2020 den geçerli olacak Maaş zam oranları, geçmişten bu yana sürdürülen sahte, gerçekçi olmayan Enflasyon rakamları üzerinden değil, öncelikle en düşük emekli maaşının 2.500 TL’ ya yükseltilerek, üzerine son altı ayda özellikle Gıda, Sağlık ve de zorunlu yaşamsal ihtiyaç ve ödemelerde ki yüksek zamların dikkate alınması gerçeğiyle belirlenecek oranın da eklenmesiyle “seyyanen maaş zammı olarak uygulanması” önemle ve ısrarla talebimizdir.
-) Yine ayrıca “yaşadığımız ve sürmekte olan Virüs salgını dolayısıyla uğradığımız yaşamsal önemde parasal kaybımızın bir nebze telafisini amaçlayan “Salgın Destek ödemesi” başlığı altında her emekliye bu yılın son 6 ayını (Temmuz dan Aralık ayı dahil) kapsayan şekilde ve her ay olmak üzere 2.000 TL. geçici ve karşılıksız parasal destek ödemelerin yapılmasını talep ediyoruz.
-) Bir diğer önemli talebimiz ise, her iki bayram öncesi uygulanan ve yıllar önce uygulamaya başlandığından bu yana hiçbir artış yapılmayarak devam ettirilen 1.000 TL. her iki Bayram İkramiye başlığı altında ki ödemelerin, 2500 TL. yükseltilerek ödenmesini ısrarla ve önemle talep ediyor ve bekliyoruz.
-) Sağlıkta sürdürülen “muayene, ilaç ve katkı, katılım payı” gibi ödentilerin, özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan alınmaması bir önemli talebimiz olmakla birlikte, asıl sağlık hizmeti alırken yapılan kesinti ve katkı payları tümünden kaldırılmalıdır. Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz ve kamu denetiminde olmalıdır.
-) Yaşanan salgın süreci içerinde, son 1 Haziran tarihli diğer serbest bırakılan uygulamalar göz önünde tutulduğunda, özellikle haksız ve çok gerçekçi bir mantığı içermediğine inandığımız 65 ve üstü vatandaşlarımıza yönelik sabah ve akşam saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ile ayrıca talepleri olduğunda birkaç haftalık tatil ve sosyal yaşam amaçlı şehirlerarası ulaşım seyahat hakkı engeli ve yasaklarının derhal sonlandırılması ve bu kesimin seyahat özgürlüğü mutlaka sağlanmalıdır.
Ayrıca özellikle aile hekimliklerinde ve de hastanelerde kronik rahatsızlık kayıtları bulunan ileri yaş grubunda yer alan bir kısım vatandaşlarımızın yaşanan salgın koşullarında sağlıklarının daha önemle izlenmesi talebimizdir.
-İkinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıpları devlet tarafından karşılanmalıdır.
-Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım ve temel gıda maddeleri emekliler için % 50 indirimli olmalıdır. Aradaki fark sosyal devlet olmanın bir gereği olarak devlet tarafından karşılanmalıdır.
Hakkımızı istemek, hakkımızı aramak bu ülkenin her değerinde payı, emeği olan biz emeklilerin en doğal hakkıdır.
Bu hakkımızı her koşulda kullanmakta kararlı ve ısrarcı olacağız.

mersin bayan escort mersin akdeniz escort mersin altinkum escort mersin kızkalesi escort mersin mezitli escort mersin pozcu escort mersin silifke escort mersin susanoglu escort mersin universiteli escort rus escort sinirsiz escort ucuz escort mersin escort