istanbul escort

DOSAB’ın ölüm santrallerine ikinci kez durdurma

Bursa’da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmak istenen ve halkın 2 yıldır mücadelesini yürüttüğü DOSAB Kömürlü Termik Santrali hakkında yargı halktan yana kararlar veriyor. Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin proje hakkında yürütmeyi durdurma kararına itiraz eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başvurunu reddetti.

DOSAB’da 32 dönüm arazi üzerinde, 120 milyon dolarlık kömürlü termik santral ile bölge fabrikalarının enerji ve buhar ihtiyacı karşılamak için kurulmaya çalışılan DOSAB Termik Santrali hakkında yargı projenin durdurulması yönünde kararlara imza atıyor. DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu’nun projenin Çevresel Etki Değerlendirme dosyasına açtığı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 2015 Ekim ayında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

‘Yürütmeyi durdurma’ kararından rahatsız olan ve halkın sağlığı yerine rantçıların cebini dikkate alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilen karar itiraz etti. 2. kez ÇED raporunu inceleyen Mahkeme,  “ÇED raporunda tespit edilen eksiklikler ve hukuka aykırılıklar dikkate alındığında, söz konusu ÇED olumlu Kararı’nın uygulanması halinde, gerek tesisin yatırım maliyetleri, gerekse çevreye etkileri bakımından, tüm taraflar ve kent için telafisi güç ve imkansız zararlara yol açabileceği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğrucağı sonucu varılan dava konusu ÇED olumlu kararının 2577 Sayılı Yasa’nın 27’nci maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verildi” gerekçesiyle itirazı reddetti.

BursaMuhalif.com

 

 

bedava bonus
porno porno izle gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort ankara escort