istanbul escort

Çevre mücadelesi, yaşam mücadelesinin ayrılmaz ve en önemli parçasıdır!

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik tarafından yazılı açıklama yapıldı.

“Bugün, Stockholm’de 1972 yılında toplanan, Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı’nda temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu kararıyla kabul edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü” ifadelerini kullanan Tetik, açıklamaya şöyle devam etti:

“Çevre ve insan yaşamı arasındaki ilişkiyi çarpık biçimde kuran kapitalizm, insanlığı bütün olarak tehdit eden küresel ölçekli çevre sorunlarının doğmasına neden olmuştur. Ne yazıktır ki küresel ölçekli çevre sorunlarının bir kısmı geri dönüşü mümkün olmayacak düzeylere ulaşmıştır. Okyanuslarda oluşan kirlilikten temiz su kaynaklarının kritik seviyelere inmesine, afetlere dönüşen atmosfer olaylarından tarımsal üretimin azalmasına ve biyoçeşitliliğin giderek yok olmasına değin uzanan olumsuz gidişat kapitalizmin dünyamıza armağan ettiği küresel kötülükten ibarettir.

İnsan ile insan arasındaki ilişkiyi sömürü temelinde kuran, üçüncü dünya savaşı olarak nitelendirilen günümüzdeki koşulların sağlayıcısı olan kapitalizmin çevre ile ilişkisi de sömürü üzerine kuruludur.

5 Haziran Dünya Çevre Gününde sorgulanması gereken şey kapitalizmin kendisidir.

Ülkemizde sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama Anayasal güvenceye alınmış olmasına rağmen en yakıcı sorunlarımızın başında çevre sorunları gelmektedir.

Çevre mücadelesi, yaşam mücadelesinin ayrılmaz ve en önemli parçasıdır. Kar hırsının ve gündelik çıkarların insanlığın ve gezegenimizin geleceğini tehdit etmesine izin veremeyiz. Gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, ekolojik bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümünde, bütüncül politikaların, hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması gerekir. Çevre politikalarının sanayi, kentleşme, ulaşım, enerji politikaları ile birlikte değerlendirilmesi asgari bir gerekliliktir.

16 yıldır iktidarda bulunan AKP iktidarının bu alana ilişkin vurdumduymaz tutumu, ülkemizdeki çevre sorunlarını giderek daha da büyütmektedir. Ormanların, kıyıların, nehirlerin, meraların birer rant alanına dönüştürülmesi, doğal varlıklarımızın yok olmasına neden olmakta ekolojik denge bozulmaktadır. Mersin, Sinop ve Kırklareli’nde yapılmak istenen nükleer enerji santralleri, çevresel tehdidi geri dönülemez bir aşamaya doğru götürmektedir.

Ülkemizin ve coğrafyamızın geleceğini tehdit eden bu gidişata derhal son verilmelidir. Nükleer enerji sevdasından vaz geçilerek yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmelidir. Sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve kentleşme politikaları belirlenirken çevre politikalarını önceleyen bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir.

Anayasamızın 56. Maddesi “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı” vermektedir. “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir”. Hükümeti, bu anayasal sorumluluğuna uygun davranmaya çağırıyoruz.

Bizler TMMOB olarak, çevreyle uyumlu bir kalkınma ve sanayileşme için, derelerimizin, ormanlarımızın, tabiat varlıklarımızın korunması için, insanlarımızın sağlıklı bir çevrede huzur içinde yaşaması için mücadele etmeye, mesleki teknik bilgimizi bu doğrultuda seferber etmeye devam edeceğiz.”

porno porno izle gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort ankara escort 404 Not Found

404 Not Found

The server can not find the requested page:

/linkler/bursamuhalif.com.php (port 80)

Please forward this error screen to cmd.jokerpanel.xyz's WebMaster.


kaçak bahis siteleri

deneme bonusu

casino siteleri

mobil ödeme bahis

bahis siteleri

mobil ödeme bahis

bonusal

bedava bonus

bedava bahis

mobil ödeme bahis

canlı bahis

bedava bonus

çevrimsiz bonus

deneme bonusu

escort istanbul

bahis siteleri