Bursa İş Cinayetleri Durduralım Platformu: “Soma’yla yüzleşilmeli”

301 cana mal olan Soma Katliamı’nın yıl dönümünde Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platformu, Soma’nın katillerinin peşinde olduklarını Heykel Meydanı’nda haykırdı.

WhatsApp-Image-20160513

13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşanan maden faciasında yitirilen 301 can için bugün Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platformu üyeleri Heykel Meydanı’ndaydı. “Soma’yı unutmadık, unutturmayacağız” pankartıyla basın açıklaması gerçekleştiren platform adına İbrahim Mart açıklamada bulundu.

Mart, Soma’da yitirilenlerin acısını halen yüreklerinde taşıdıklarını ve bundan sonra yeni acılar yaşanmaması için de burada olduklarını belirtti. İbrahim Mart, “İş cinayetlerinin başlıca nedeni, ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimlerinin artması, çalışma koşullarının ağırlaştırılması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaşmanın yaygınlaşmasıdır.” diyerek iş cinayetlerinin sebebini ortaya koydu.

2002’den bu yana 17 binden fazla iş cinayeti!

WhatsApp-Image-20160513 (1)AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana emekçi katliamının giderek arttığına dikkat çeken İbrahim Mart, 2002 yılından itibaren 17 binin üzerinde emekçinin hayatını kaybettiğini ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

“İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve hekimleri iş kazaları tazminatından sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız. En son Cumhurbaşkanının 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nda, ‘İşçilerin bana bir şey olmaz anlayışıyla hareket ettikleri için iş güvenliği ihlalleri yaptığı ve canından olduğu’ söylemi bunun en net yansımasıdır.”

Soma’yla yüzleşilecek, Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği gelecek

WhatsApp-Image-20160513 (2)

Göz göre göre ölümle karşılaşılmasının fıtrat olunmadığının altını çizen Mart, “İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden çelişen ve özellikle kamuya ekonomik anlamda da yük olan, işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistemlerine son verilmesini istiyoruz. Soma’da yaşanan iş cinayetlerini doğuran nedenler ve bu cinayetin sorumluları ile hesaplaşmadan sağlıklı ve güvenli çalışmanın mümkün olmadığının altını çiziyoruz.” dedi.

BursaMuhalif.com

 

mersin bayan escort mersin akdeniz escort mersin altinkum escort mersin kızkalesi escort mersin mezitli escort mersin pozcu escort mersin silifke escort mersin susanoglu escort mersin universiteli escort rus escort sinirsiz escort ucuz escort mersin escort