istanbul escort

Bu Seçim Hepimiz İçin Bir Kazanım Olabilir – Halim Kır

Halim Kır
LGBTİ+ Aktivisti

Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye başkanlığı için, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i aday gösterdi. Şu sıralar “Mustafa Bozbey kimdir, başkanlık süreci boyunca neler yapmıştır?” sorusunu konu alan pek çok haber ile karşılamanız muhtemeldir. 

20 yıldır Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Bozbey’in Nilüfer’in küçük bir kentten Avrupa kentleri ile kıyaslanabilen, “Çok Yüksek İnsani Gelişmişlik Endeksi”’nde ilk beş sırada yerini alan bir kent olması yönündeki çalışmaları uzun uzadıya sıralanabilir. Ben ise bu yazı ile Başkan Bozbey’in LGBTİ+ çalışmalarını destekleyen bir belediye başkanı olma yönüne dikkat çekmeye çalışacağım.

Mustafa Bozbey, 2014 yerel seçimlerinde SPoD tarafından hazırlanan LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü imzalayan beş ilçe belediye başkanından biridir. Bozbey, seçildikten bir yıl sonra protokolü imzalamış ve Nilüfer’i LGBTİ+ dostu bir kent yapma yolunda çalışacağını taahhüt etmiştir.

Başkan Bozbey yönetimindeki Nilüfer Belediyesi, Türkiye’de bir yerel yönetim dahilinde ilk Eşitlik Birimi’ni kuran belediye olmuştur. 2014-2019 Stratejik Planında, ayrımcılıktan uzak, tüm dezavantajlı kesimlerin eşit şekilde kullanabileceği bir kent için verilen sözde LGBTİ+lar da yerini bulmuş, “cinsel yönelim, cinsiyet kimliği” ibareleri stratejik plana eklenmiştir.

Geçen beş yıllık süre içinde tüm vatandaşların olduğu gibi LGBTİ+ vatandaşların da belediye hizmetlerine eşit erişimi yönünde adımlar atılmıştır. LGBTİ+ vatandaşların ihtiyaç ve talepleri gözetilerek LGBTİ+ sivil toplum örgütleri aracılığıyla yerel yönetim politikalarında söz sahibi olmaları için alanlar açılmıştır.

Bu kapsamda;

-Belediye personeline yönelik LGBTİ+ hakları eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, hizmet birimlerinde çalışan personele meslek içi eğitimlerin verilmesi ile LGBTİ+ların hizmet alırken ayrımcılıkla karşılaşmamaları, hak temelli bir yaklaşımın sağlanması için çalışılmıştır. –Nilüfer Mahalle Komiteleri’nde kadın, genç ve engelli kotaları ile birlikte LGBTİ+ kotası uygulanarak LGBTİ+ların kentsel karar alma süreçlerine dahil edilmesinin yolları aranmıştır. -LGBTİ+lara yönelik sosyal hukuksal haklar konusunda danışmanlık, psikolojik danışmanlık veren bir merkez ve anonim test merkezi faaliyete geçirilerek LGBTİ+ların ayrımcılığa uğramadan sosyal hizmetlere ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılmıştır. -LGBTİ+ ayrımcılığı konusunda kamuya açık etkinlikler düzenlenerek, kentte cinsel yönelim/cinsiyet kimliği farkındalığı çalışmaları yapılmıştır. -Belediye etkinlik ve hizmetleri ayrımcılık, cinsiyetçilik, transfobi ve homofobiden uzak şekilde planlanarak toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kapsayıcı bir dil ve faaliyetler oluşturulmuştur. -LGBTİ+ sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yürütülmüş, ayrımcılıkla mücadelede yerel yönetim düzeyinde önemli adımlar atılmıştır.

Mustafa Bozbey, Eşitlik Birimi başta olmak üzere belediyenin diğer birimlerince hayata geçirilen bu çalışmalar için inisiyatif almış bir belediye başkanıdır.

İnsan hakları perspektifi ve yerel yönetimlerin LGBTİ+ vatandaşlara da hizmet etme sorumluluğunun olduğu bilinciyle yapılan bu çalışmalar sebebiyle hem belediye hem başkan yerel ve ulusal siyasetçiler ve basın tarafından da zaman zaman hedef gösterilmiştir. Başkan Bozbey, tüm bunlara rağmen yapılan çalışmaların gerekliliği ve devam edeceği yönündeki tavrını her zaman korumuştur.

LGBTİ+ dostu bir belediye başkanı olacağını taahhüt etmiş ve bu sözünü beş yılda ortaya konan politika ve hizmetlerle desteklemiş Mustafa Bozbey’in muhtemel bir Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, umuyorum ki LGBTİ+ hak mücadelesi için de önemli bir kazanım olacaktır. Üstelik böyle bir tablo sadece LGBTİ+lar için değil yerel yönetimlerde kendine yer bulamayan herkes için de bir fırsat olabilir, herkesin kentsel yaşam haklarının korunduğu bir Bursa’nın yolunu açabilir. Bu seçim hepimiz için bir kazanım olabilir.

Umuyorum ki 2019 yerel seçimleri insan haklarından yana tavır alan, yerel yönetimlerin hak temelli çalışmalar yapma sorumluluğunu kabul eden, herkesin kentin bir parçası olduğu bilinci ile tüm kentlilerin haklarını gözeterek çalışmayı vadeden adayların seçildiği bir seçim olur. 

Bursa Muhalif Gazetesinde yayınlanmıştır

bedava bonus
medyumemirmustafa.net
porno porno izle gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort ankara escort