istanbul escort

“Adaletsizlikleri, hukuksuzlukları görünür kılmaya devam edeceğiz”

5 Nisan Avukatlar Günü kutlamaları, Adalet Sarayı bahçesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol ile 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Ömer Gülmüş başta olmak üzere hakim ve savcılarla, sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle avukatların katıldığı törende Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’un anıta çelenk sunmasının ardından bir konuşma yaptı.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’un konuşması şöyle:

“Bursa Barosu darbe, sıkıyönetim ve olağanüstü dönemlerde hep hukukun ve demokrasinin yanında, hak ihlallerinin karşısında olmuş, hukukun üstünlüğünü tesis etmek adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Bu uğurda ağır bedeller de ödemiş, üyeleri soruşturma ve kovuşturmalarla karşı karşıya bırakılmışlar, sırf savunma mesleğini icra ettikleri için saldırılara uğramışlar, yaralanmış ve hatta öldürülmüşlerdir. Ülkemizde ve elbette ilimizde avukatlar yaşamları ile bu bedelleri ödemişler fakat hukuk, demokrasi ve hak arama mücadelesinden ödün vermemiş, adalet arayışından bir gün dahi geri durmamışlardır. Avukatlar tarih boyunca hukuk ve demokrasi mücadelesi verdiler. Elbette bu mücadele egemen güçlerce hiçbir zaman çiçeklerle karşılanmamış ve avukatlara yüzyıllardır bedel ödetilmiştir. Avukatların görevleri sırasında veya görevleri sebebi ile uğradıkları saldırılar Avukatlık Kanununun 57. maddesi uyarınca hakime karşı yapılmış gibi kabul edilmesine rağmen bu hüküm görmezden gelinmektedir. Bırakınız hakim ve savcıya yönelik fiziki ve sözlü saldırıları, adliye çalışanlarına saldırıda bulunan şahısların dahi tutuklanmaları rutin uygulamalara dönüşmüşken, avukatlara yönelik sözlü saldırılarda gözaltı işlemine dahi başvurulmadığı gibi bıçaklı–silahlı saldırılarda dahi saldırganların tutuksuz yargılanmalarına yönelik çifte standart olağan hale gelmiştir. Yargıdaki bu çifte standarda rağmen Bursa Barosu ayrım yapmaksızın saldırıya uğrayan tüm yargı mensuplarının yanında yer almaya devam edecektir. Bursa Barosu’nun beklentisi, avukatlar saldırıya uğradığında, diğer yargı mensuplarının da saldırıya uğrayan avukatların yanında “amasız, lakinsiz” yer almasıdır.”

Avukatsız adalet olmaz

15 Temmuz 2016’daki hain darbe teşebbüsünün ardından, temel hak ve özgürlükler ile savunma mesleğinin icrası kısıtlanmış, sonrasında OHAL kalkmasına rağmen, fiili uygulama ve düzenlemelerle adeta olağanlaşmış, anayasa uygulanamaz hale gelmiştir. Ceza Usul Hukuku’nun evrensel kuralları ihlal edilmiş, masumiyet karinesi, doğal yargıç ilkesi ve adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş, hukuk güvenliği zarar görmüştür. Halbuki salt güvenlikçi politikalar ile hak ve özgürlüklerin temeli ortadan kaldırılamaz. Oysa hukukun birinci işlevi adaleti sağlamaktır. Bunun için de kuralda, olayda ve kararda doğruluk esastır. Ülkemiz yargı bağımsızlığı sıralamasında 140 ülke arasında 111, hukukun üstünlüğü sıralamasında ise 126 ülke arasında 109. sıraya gerilmiştir. Diğer taraftan Yargıtay Başkanlığı “Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve Taslak Uygulama Tedbirleri” başlığıyla yayımladığı metinde yargının kurucu unsuru olan ve bağımsız savunmayı temsil eden halkın hak arama özgürlüğünün güvencesi olan biz avukatları; “Yargı mensubu olmayan kişiler” arasında saymıştır.

Yurttaşların hukuk labirentinde oyalanıp kaybolmasına, savunmanın şekli bir unsura dönüşmesine, yargıda yargısız infaz yapılmasına, adaletin değil yargının dağıtılıyor olmasına, otorite ve siyaset damgalı yargıya itiraz etmeye, adaletsizlikleri ve hukuksuzları görünür kılmaya devam edeceğiz. Biz avukatlar, yüzlerce yıllık tarihimiz boyunca baskılara, keyfiliklere, hukuksuzluklara karşı direndik, direneceğiz; susmadık, susmayacağız. Biat etmedik, etmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz ve biz kazanacağız. “Avukatsız adalet olmaz” diyoruz” ve ülkemizde gerçek bir adalet düzeni, gerçek bir hukuk devleti kuruluncaya kadar da mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Daha adil yarınlara kavuşmak dileği ile kutsal savunma mesleğinin temsilcisi olan meslektaşlarımızın, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

porno porno izle gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort'; } ?>