8-Hamitler Çöp Depolama Alanında Tıbbi Atık Yakma Tesisi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı ile, Hamitler Çöp Depolama Alanında Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisi Yer Alabileceği belirtilmiştir. Bu karar ile çevresindeki konut ve yerleşme alanlarında yaşayan halkın sağlığı tehlikeye atılmaktadır.

hamitler_atikyakma