2- Norm kadro ihtiyaçı yokken haziran da norm ihtiyacı gösterilip il veya iliçi atama ile puanı yüksek atamaların oluşması, eylül ayında ders yükünün değiştirilmesi ile atananlardan puanı düşük yıllardır aynı okulda çalışan öğretmenlerin norm kadro fazlası olarak gösterilmesi,

2- Norm kadro ihtiyaçı yokken haziran da norm ihtiyacı gösterilip il veya iliçi atama ile puanı yüksek atamaların oluşması, eylül ayında ders yükünün değiştirilmesi ile atananlardan puanı düşük yıllardır aynı okulda çalışan öğretmenlerin norm kadro fazlası olarak gösterilmesi,

 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

(SUNULMAK ÜZERE)

……………………………….. OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………

………………….tarihinden beri ………………öğretmeni olarak ……………….Okulunda görev yapmaktayım. 2011-2012  eğitim-öğretim yılında okulumuzda ………..branşında ders saati yükü …….saat iken ………..branşında ……… öğretmen görev yapmaktaydık. 2012-2013 eğitim –öğretim yılında  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Eğitim Kurumlarının Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre okulumuza  ………. tane ……………öğretmeni atanması gerekirken ………. tane ……….. öğretmeni atanarak okulumda norm kadro fazlası öğretmen durumuna düştüm. Okulumuza ihtiyaç yokken öğretmen atanmasından dolayı norm fazlası öğretmen oldum.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ihtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41’inci maddesinde, ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlerin, öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri ve özürleri de dikkate alınarak atanabilecekleri; ancak ve ancak herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerlerinin il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın res’en belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Kaldı ki 6287 sayılı Kanun sonrası 4+4+4 eğitim sistemi sonrası, ortaya çıkan ders yükü değerlendirildiğinde norm kadro güncellemelerinin yeniden yapılması neticesi, norm kadro sayısının değişmesinin gerekeceği de izahtan varestedir.

Söz konusu Yönetmelik hükmüne rağmen, norm kadro fazlası olmam Yönetmelik hükümlerine aykırı olup yapılan atamaların iptal edilerek norm içinde sayılmam hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.. …/…/……

Adı-Soyadı

T.C. Kimlik No

İmza