1453 – Darülfünun kuruldu (İstanbul Üniversitesi)

22 Aralık 1453’te İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933’te üniversiteye dönüştürüldü.