1- Dönem başında ders yükünün yanlış hesaplanması sonuçunda norm kadro fazlası durumunda kalanlar için;

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

(SUNULMAK ÜZERE)

……………………………….. OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………

………………….tarihinden beri ………………öğretmeni olarak okulunuzda görev yapmaktayım. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında okulumuzda ………….alanı normunun  ders yükünün eksik hesaplanması neticesinde norm kadro fazlası öğretmen oldum

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ihtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41’inci maddesinde, ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlerin, öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri ve özürleri de dikkate alınarak atanabilecekleri; ancak ve ancak herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerlerinin il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın res’en belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Kaldı ki 6287 sayılı Kanun sonrası 4+4+4 eğitim sistemi sonrası, ortaya çıkan ders yükü değerlendirildiğinde norm kadro güncellemelerinin yeniden yapılması neticesi, norm kadro sayısının değişmesinin gerekeceği de izahtan varestedir.

Söz konusu Yönetmelik hükmüne rağmen, norm kadro fazlası olmam Yönetmelik hükümlerine aykırı olup norm içinde sayılmam hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.. …/…/……

Adı-Soyadı

T.C. Kimlik No

İmza